Partidul Național Liberal
{
  "parent": "studenti-profesori-universitati",
  "type": "page",
  "name": "Optimiz\u0103ri la statutul personalului din \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul superior",
  "title": "Optimiz\u0103ri ale statutului personalului din \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul superior",
  "content": "\u003Cp\u003EÎn ceea ce prive\u0219te reglement\u0103rile privind Statutul personalului din înv\u0103\u021b\u0103mântul superior, se asigur\u0103 cadrul legal pentru sus\u021binerea actului managerial la nivel universitar prin posibilitatea de reducere a normei didactice de cel mult 50%, cu aprobarea senatului universitar, pentru personalul care exercit\u0103 o func\u021bie de conducere în cadrul institu\u021biei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior sau de îndrumare \u0219i control în cadrul Ministerului Educa\u021biei. Personalul didactic care beneficiaz\u0103 de reducere de norm\u0103 nu poate sus\u021bine ore didactice în regim de cumul sau plata cu ora.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDe asemenea, încadrarea \u0219i men\u021binerea într-o func\u021bie didactic\u0103 sau didactic\u0103 auxiliar\u0103, precum \u0219i într-o func\u021bie de conducere, de îndrumare \u0219i control, sunt condi\u021bionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educa\u021biei împreun\u0103 cu Ministerul S\u0103n\u0103t\u0103\u021bii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPentru ocuparea func\u021biei didactice de asistent universitar se elimin\u0103 obligativitatea de\u021binerii titlului de doctor. \u003C\/strong\u003EPentru toate celelalte func\u021bii \/ grade didactice se men\u021bine obligativitatea de\u021binerii titlului de doctor.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/studenti-profesori-universitati\/optimizari-la-statutul-personalului-din-invatamantul-superior",
  "path": [
    "universitar",
    "studenti-profesori-universitati",
    "optimizari-la-statutul-personalului-din-invatamantul-superior"
  ],
  "id": "optimizari-la-statutul-personalului-din-invatamantul-superior"
}
homeÎnvățământul universitarStudenți, profesori, universități

Optimizări ale statutului personalului din învățământul superior

În ceea ce privește reglementările privind Statutul personalului din învățământul superior, se asigură cadrul legal pentru susținerea actului managerial la nivel universitar prin posibilitatea de reducere a normei didactice de cel mult 50%, cu aprobarea senatului universitar, pentru personalul care exercită o funcție de conducere în cadrul instituției de învățământ superior sau de îndrumare și control în cadrul Ministerului Educației. Personalul didactic care beneficiază de reducere de normă nu poate susține ore didactice în regim de cumul sau plata cu ora.

De asemenea, încadrarea și menținerea într-o funcție didactică sau didactică auxiliară, precum și într-o funcție de conducere, de îndrumare și control, sunt condiționate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul Educației împreună cu Ministerul Sănătății.

Pentru ocuparea funcției didactice de asistent universitar se elimină obligativitatea deținerii titlului de doctor. Pentru toate celelalte funcții / grade didactice se menține obligativitatea deținerii titlului de doctor.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Studenți, profesori, universități:

Diplome duble Autonomia universitară Etică și integritate academică Studiile universitare de doctorat Dreptul de liberă practică pentru studenții mediciniști, imediat după absolvire Codul drepturilor și obligațiilor studentului Locuri garantate în universități pentru categorii defavorizate Optimizări în reglementarea conducerii instituțiilor de învățământ superior Personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook