Partidul Național Liberal
{
  "parent": "studenti-profesori-universitati",
  "type": "page",
  "name": "Autonomia universitara",
  "title": "Autonomia universitar\u0103",
  "description": "Principiul autonomiei universitare este reglementat din perspectiva prevederilor constitu\u021bionale \u0219i raportat la principiul asum\u0103rii r\u0103spunderii publice. ",
  "content": "\u003Cp\u003EAspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprim\u0103 în \u003Cstrong\u003ECarta universitar\u0103\u003C\/strong\u003E, aprobat\u0103 de senatul universitar \u0219i avizat\u0103 de Ministerul Educa\u021biei, pentru conformitate cu legisla\u021bia în vigoare. În strâns\u0103 corelare cu principiul autonomiei universitare se define\u0219te libertatea academic\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAceasta implic\u0103 \u003Cstrong\u003Edreptul tuturor membrilor comunit\u0103\u021bii universitare de a se exprima liber\u003C\/strong\u003E, atât în mediul universitar cât \u0219i în afara acestuia, în raport cu activitatea didactic\u0103, de cercetare sau de crea\u021bie intelectual\u0103, precum \u0219i cu orice alte activit\u0103\u021bi în raport cu institu\u021bia de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior în cadrul c\u0103reia activeaz\u0103, conform legii.  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn aceea\u0219i m\u0103sur\u0103, \u003Cstrong\u003Elibertatea academic\u0103\u003C\/strong\u003E înseamn\u0103 libertatea de a înv\u0103\u021ba, preda \u0219i cerceta, fiecare dintre acestea presupunând libertatea de a gândi, de a pune sub semnul întreb\u0103rii \u0219i de a împ\u0103rt\u0103\u0219i idei, în interiorul \u0219i în afara institu\u021biei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/studenti-profesori-universitati\/autonomia-universitara",
  "path": [
    "universitar",
    "studenti-profesori-universitati",
    "autonomia-universitara"
  ],
  "id": "autonomia-universitara"
}
homeÎnvățământul universitarStudenți, profesori, universități

Autonomia universitară

Principiul autonomiei universitare este reglementat din perspectiva prevederilor constituționale și raportat la principiul asumării răspunderii publice.

Aspectele fundamentale ale autonomiei universitare se exprimă în Carta universitară, aprobată de senatul universitar și avizată de Ministerul Educației, pentru conformitate cu legislația în vigoare. În strânsă corelare cu principiul autonomiei universitare se definește libertatea academică.

Aceasta implică dreptul tuturor membrilor comunității universitare de a se exprima liber, atât în mediul universitar cât și în afara acestuia, în raport cu activitatea didactică, de cercetare sau de creație intelectuală, precum și cu orice alte activități în raport cu instituția de învățământ superior în cadrul căreia activează, conform legii.  

În aceeași măsură, libertatea academică înseamnă libertatea de a învăța, preda și cerceta, fiecare dintre acestea presupunând libertatea de a gândi, de a pune sub semnul întrebării și de a împărtăși idei, în interiorul și în afara instituției de învățământ superior. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Studenți, profesori, universități:

Diplome duble Etică și integritate academică Studiile universitare de doctorat Dreptul de liberă practică pentru studenții mediciniști, imediat după absolvire Codul drepturilor și obligațiilor studentului Locuri garantate în universități pentru categorii defavorizate Optimizări în reglementarea conducerii instituțiilor de învățământ superior Optimizări ale statutului personalului din învățământul superior Personalul didactic și de cercetare se pensionează la împlinirea vârstei de 65 de ani
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook