Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Registrul Unic Na\u021bional Integrat al Diplomelor \u0219i Actelor de Studii (RUNIDAS)",
  "title": "Registrul Unic Na\u021bional Integrat al Diplomelor \u0219i Actelor de Studii (RUNIDAS)",
  "content": "\u003Cp\u003EMinisterul Educa\u021biei prin Unitatea Executiv\u0103 pentru Finan\u021barea Înv\u0103\u021b\u0103mântului Superior, a Cercet\u0103rii, Dezvolt\u0103rii \u0219i Inov\u0103rii (UEFISCDI) va înfiin\u021ba \u0219i va gestiona \u003Cstrong\u003ERegistrul Unic Na\u021bional Integrat al Diplomelor \u0219i Actelor de Studii\u003C\/strong\u003E (RUNIDAS).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERUNIDAS va asigura gestiunea integrat\u0103 a diplomelor eliberate de unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt \/ institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior, a registrelor matricole de la nivelul unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt \/ institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior \/ Academiei Române \u0219i va cuprinde datele \u0219i informa\u021biile existente în Registrul Matricol Unic al Institu\u021biilor de Înv\u0103\u021b\u0103mânt Superior din România (RMUR) \u0219i toate actele de studii ob\u021binute de elevi \/ studen\u021bi \/ studen\u021bi - doctoranzi \u0219i cursan\u021bi începând cu finalizarea înv\u0103\u021b\u0103mântului liceal. \u003C\/p\u003E",
  "description": "Centralizarea documentelor doveditoare a absolvirii studiilor este o condi\u021bie esen\u021bial\u0103 \u00een verificarea \u0219i eliminarea suspiciunilor din declara\u021biile de preg\u0103tire pe care unii candida\u021bi le pot face \u00een fa\u021ba unor poten\u021biali angajatori, \u00een inten\u021bia de a se califica de filtrele impuse de anumite criterii educa\u021bionale care pot fi puse de ace\u0219ti angajatori.",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/registrul-unic-national-integrat-al-diplomelor-si-actelor-de-studii-runidas",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "registrul-unic-national-integrat-al-diplomelor-si-actelor-de-studii-runidas"
  ],
  "id": "registrul-unic-national-integrat-al-diplomelor-si-actelor-de-studii-runidas"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)

Centralizarea documentelor doveditoare a absolvirii studiilor este o condiție esențială în verificarea și eliminarea suspiciunilor din declarațiile de pregătire pe care unii candidați le pot face în fața unor potențiali angajatori, în intenția de a se califica de filtrele impuse de anumite criterii educaționale care pot fi puse de acești angajatori.

Ministerul Educației prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) va înființa și va gestiona Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS).

RUNIDAS va asigura gestiunea integrată a diplomelor eliberate de unitățile de învățământ / instituțiile de învățământ superior, a registrelor matricole de la nivelul unităților de învățământ / instituțiilor de învățământ superior / Academiei Române și va cuprinde datele și informațiile existente în Registrul Matricol Unic al Instituțiilor de Învățământ Superior din România (RMUR) și toate actele de studii obținute de elevi / studenți / studenți - doctoranzi și cursanți începând cu finalizarea învățământului liceal. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook