Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Programul Na\u021bional pentru Interna\u021bionalizare Universitar\u0103 \u201cStudy in Romania\u201d (PNIU)",
  "title": "Programul Na\u021bional pentru Interna\u021bionalizare Universitar\u0103 \u201cStudy in Romania\u201d (PNIU)",
  "content": "\u003Cp\u003EPNIU este organizat \u0219i finan\u021bat de Ministerul Educa\u021biei în conformitate cu prevederile unei hot\u0103râri de Guvern \u0219i are ca obiective:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003EIdentificarea \u0219i amplificarea poten\u021bialului de promovare a institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior române\u0219ti;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDezvoltarea unor politici \u0219i practici cu privire la modul în care institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior î\u0219i promoveaz\u0103 oferta educa\u021bional\u0103 \u0219i adoptarea de documente suport pentru fundamentarea deciziilor în domeniul interna\u021bionaliz\u0103rii;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea \u0219i dezvoltarea func\u021bionalit\u0103\u021bilor platformei de promovare \u003Cstrong\u003Estudyinromania.gov.ro\u003C\/strong\u003E\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EIdentificarea m\u0103surilor de sprijin specifice pentru promovarea înv\u0103\u021b\u0103mântului superior românesc;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea procesului de consultare cu actorii implica\u021bi în procesul de interna\u021bionalizare a înv\u0103\u021b\u0103mântului superior;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior române\u0219ti în participarea în cadrul proiectelor dedicate dezvolt\u0103rii \u0219i consolid\u0103rii de re\u021bele universitare europene;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ECre\u0219terea num\u0103rului de mobilit\u0103\u021bi efectuate de c\u0103tre studen\u021bi, studen\u021bi – doctoranzi \u0219i cadre didactice \u0219i de cercetare;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDezvoltarea parteneriatelor cu institu\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior din mediul interna\u021bional \u0219i implicarea studen\u021bilor \u0219i cadrelor didactice în programe \u0219i activit\u0103\u021bi didactice \u0219i de cercetare;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea cooper\u0103rii cu alte institu\u021bii relevante, precum Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Cercet\u0103rii, Inov\u0103rii \u0219i Digitaliz\u0103rii (MCID), pentru eficientizarea \u0219i flexibilizarea procedurilor \u0219i mecanismelor de atragere a studen\u021bilor interna\u021bionali \u0219i cadrelor didactice \u0219i de cercetare, în scopul valoriz\u0103rii expertizei existente în institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior române\u0219ti.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior în procesul de dezvoltare a capacit\u0103\u021bii \u0219i competen\u021belor de transfer tehnologic, prin organizarea \u0219i participarea în parteneriate interna\u021bionale.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E",
  "description": "Vom dezvolta acest program pentru a consolida procesul de interna\u021bionalizare a institu\u021biilor rom\u00e2ne\u0219ti de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt superior. ",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/programul-national-pentru-internationalizare-universitara-study-in-romania",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "programul-national-pentru-internationalizare-universitara-study-in-romania"
  ],
  "id": "programul-national-pentru-internationalizare-universitara-study-in-romania"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU)

Vom dezvolta acest program pentru a consolida procesul de internaționalizare a instituțiilor românești de învățământ superior.

PNIU este organizat și finanțat de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern și are ca obiective:

 • Identificarea și amplificarea potențialului de promovare a instituțiilor de învățământ superior românești;
 • Dezvoltarea unor politici și practici cu privire la modul în care instituțiile de învățământ superior își promovează oferta educațională și adoptarea de documente suport pentru fundamentarea deciziilor în domeniul internaționalizării;
 • Susținerea și dezvoltarea funcționalităților platformei de promovare studyinromania.gov.ro
 • Identificarea măsurilor de sprijin specifice pentru promovarea învățământului superior românesc;
 • Susținerea procesului de consultare cu actorii implicați în procesul de internaționalizare a învățământului superior;
 • Susținerea instituțiilor de învățământ superior românești în participarea în cadrul proiectelor dedicate dezvoltării și consolidării de rețele universitare europene;
 • Creșterea numărului de mobilități efectuate de către studenți, studenți – doctoranzi și cadre didactice și de cercetare;
 • Dezvoltarea parteneriatelor cu instituții de învățământ superior din mediul internațional și implicarea studenților și cadrelor didactice în programe și activități didactice și de cercetare;
 • Susținerea cooperării cu alte instituții relevante, precum Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), pentru eficientizarea și flexibilizarea procedurilor și mecanismelor de atragere a studenților internaționali și cadrelor didactice și de cercetare, în scopul valorizării expertizei existente în instituțiile de învățământ superior românești.
 • Susținerea instituțiilor de învățământ superior în procesul de dezvoltare a capacității și competențelor de transfer tehnologic, prin organizarea și participarea în parteneriate internaționale.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook