Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Programul Na\u021bional de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU)",
  "title": "Programul Na\u021bional de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU)",
  "content": "\u003Cp\u003EPNRAU este organizat \u0219i finan\u021bat de Ministerul Educa\u021biei în conformitate cu prevederile unei hot\u0103râri de Guvern având ca obiective adaptate specificului fiec\u0103rei institu\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003ESprijinirea tranzi\u021biei de la înv\u0103\u021b\u0103mântul secundar superior la înv\u0103\u021b\u0103mântul universitar;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea \u0219i finan\u021barea Centrelor de consiliere \u0219i orientare în carier\u0103;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESus\u021binerea schimbului de bune practici între institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior cu privire la m\u0103surile de recrutare a studen\u021bilor inclusiv prin implicarea asocia\u021biilor reprezentative ale studen\u021bilor;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EIdentificarea m\u0103surilor de sprijin printr-un feedback timpuriu optimizat \u0219i personalizat cu privire la progresul educa\u021bional \u0219i riscurile aferente;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EImplicarea cadrelor didactice în programe \u0219i activit\u0103\u021bi pentru reducerea abandonului universitar;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDezvoltarea unor politici \u0219i practici de reînmatriculare a studen\u021bilor, de tip ,,A doua \u0219ans\u0103”, la nivelul fiec\u0103rei institu\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EGeneralizarea introducerii în norma cadrelor didactice a activit\u0103\u021bilor de consulta\u021bii cu studen\u021bii \u0219i activit\u0103\u021bi remediale;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EDezvoltarea la nivelul studen\u021bilor a implic\u0103rii \u0219i a sentimentului de apartenen\u021b\u0103 la propria institu\u021bie de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior \/ facultate.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/programul-national-de-reducere-abandon-universitar",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "programul-national-de-reducere-abandon-universitar"
  ],
  "id": "programul-national-de-reducere-abandon-universitar"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU)

PNRAU este organizat și finanțat de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern având ca obiective adaptate specificului fiecărei instituții de învățământ superior:

 • Sprijinirea tranziției de la învățământul secundar superior la învățământul universitar;
 • Susținerea și finanțarea Centrelor de consiliere și orientare în carieră;
 • Susținerea schimbului de bune practici între instituțiile de învățământ superior cu privire la măsurile de recrutare a studenților inclusiv prin implicarea asociațiilor reprezentative ale studenților;
 • Identificarea măsurilor de sprijin printr-un feedback timpuriu optimizat și personalizat cu privire la progresul educațional și riscurile aferente;
 • Implicarea cadrelor didactice în programe și activități pentru reducerea abandonului universitar;
 • Dezvoltarea unor politici și practici de reînmatriculare a studenților, de tip ,,A doua șansă”, la nivelul fiecărei instituții de învățământ superior;
 • Generalizarea introducerii în norma cadrelor didactice a activităților de consultații cu studenții și activități remediale;
 • Dezvoltarea la nivelul studenților a implicării și a sentimentului de apartenență la propria instituție de învățământ superior / facultate.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook