Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Optimiz\u0103ri cu privire la evaluarea institu\u021bional\u0103 \u0219i acredit\u0103ri",
  "title": "Optimiz\u0103ri cu privire la evaluarea institu\u021bional\u0103 \u0219i acredit\u0103ri",
  "content": "\u003Cp\u003EÎn ceea ce prive\u0219te asigurarea calit\u0103\u021bii, cadrul legal este adaptat nevoilor de adaptare a universit\u0103\u021bilor politicilor europene în domeniu, prin introducerea unor mecanisme care s\u0103 asigure eficien\u021ba \u0219i  flexibilizarea procesului de evaluare \u0219i de asigurare a calit\u0103\u021bii. De asemenea, \u003Cstrong\u003Eîn criteriile ARACIS (Agen\u021bia Român\u0103 de Asigurare a Calit\u0103\u021bii în Înv\u0103\u021b\u0103mântul Superior) a fost introdus\u0103 componenta privind etica \u0219i deontologia universitare la nivelul strategiilor \u0219i procedurilor pentru asigurarea calit\u0103\u021bii\u003C\/strong\u003E, precum \u0219i la nivelul structurilor de asigurare a calit\u0103\u021bii educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EEste reglementat dreptul de a solicita un \u003Cstrong\u003Eproces de evaluare institu\u021bional\u0103 simplificat\u0103\u003C\/strong\u003E pentru institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior care au parcurs dou\u0103 cicluri de evaluare periodic\u0103 încheiate cu rapoarte care atest\u0103 men\u021binerea acredit\u0103rii. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/optimizari-cu-privire-la-evaluarea-institutionala-si-acreditari",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "optimizari-cu-privire-la-evaluarea-institutionala-si-acreditari"
  ],
  "id": "optimizari-cu-privire-la-evaluarea-institutionala-si-acreditari"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări

În ceea ce privește asigurarea calității, cadrul legal este adaptat nevoilor de adaptare a universităților politicilor europene în domeniu, prin introducerea unor mecanisme care să asigure eficiența și  flexibilizarea procesului de evaluare și de asigurare a calității. De asemenea, în criteriile ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) a fost introdusă componenta privind etica și deontologia universitare la nivelul strategiilor și procedurilor pentru asigurarea calității, precum și la nivelul structurilor de asigurare a calității educației.

Este reglementat dreptul de a solicita un proces de evaluare instituțională simplificată pentru instituțiile de învățământ superior care au parcurs două cicluri de evaluare periodică încheiate cu rapoarte care atestă menținerea acreditării. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook