Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Interoperabilitatea RMUR \/ RUNIDAS",
  "title": "Interoperabilitatea RMUR \/ RUNIDAS",
  "content": "\u003Cp\u003EDatele \u0219i informa\u021biile din formularele înregistrate în RMUR \/ RUNIDAS sunt disponibile pentru Ministerul Educa\u021biei. RMUR \/ RUNIDAS poate fi \u003Cstrong\u003Einteroperabil\u003C\/strong\u003E cu alte baze de date electronice, atât ale institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior de stat \u0219i particulare, acreditate sau autorizate s\u0103 func\u021bioneze provizoriu, cât \u0219i ale institu\u021biilor publice centrale, \u003Cstrong\u003Eîn beneficiul studen\u021bilor \u0219i cursan\u021bilor prin digitalizarea proceselor\u003C\/strong\u003E, fiind în acela\u0219i timp \u0219i un \u003Cstrong\u003Einstrument de preven\u021bie al fraudelor\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDe asemenea, este reglementat faptul c\u0103 pân\u0103 la opera\u021bionalizarea RUNIDAS func\u021bioneaz\u0103 RMUR (Registrul Matricol Unic al Universit\u0103\u021bilor din România), ca baz\u0103 de date electronic\u0103 în care sunt înregistra\u021bi to\u021bi studen\u021bii din România din institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior de stat,  particulare \u0219i confesionale acreditate ori autorizate s\u0103 func\u021bioneze provizoriu, precum \u0219i studen\u021bii - doctoranzi din Academia Român\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERegistrele matricole ale institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior \u0219i al Academiei Române sunt parte a RMUR \/ RUNIDAS, asigurându-se un control riguros al diplomelor. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/interoperabilitatea-rmur-runidas",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "interoperabilitatea-rmur-runidas"
  ],
  "id": "interoperabilitatea-rmur-runidas"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS

Datele și informațiile din formularele înregistrate în RMUR / RUNIDAS sunt disponibile pentru Ministerul Educației. RMUR / RUNIDAS poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, cât și ale instituțiilor publice centrale, în beneficiul studenților și cursanților prin digitalizarea proceselor, fiind în același timp și un instrument de prevenție al fraudelor.

De asemenea, este reglementat faptul că până la operaționalizarea RUNIDAS funcționează RMUR (Registrul Matricol Unic al Universităților din România), ca bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din instituțiile de învățământ superior de stat,  particulare și confesionale acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții - doctoranzi din Academia Română.

Registrele matricole ale instituțiilor de învățământ superior și al Academiei Române sunt parte a RMUR / RUNIDAS, asigurându-se un control riguros al diplomelor. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook