Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "2Finan\u021barea \u00een \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul superior",
  "title": "Finan\u021barea \u00een \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul superior",
  "content": "\u003Cp\u003ESe prevede cre\u0219terea cuantumului alocat pentru constituirea fondului de burse \u0219i protec\u021bie social\u0103 a studen\u021bilor de la 201 lei \/ lun\u0103 pe toat\u0103 durata anului universitar (12 luni) \/ student la 300 lei \/ lun\u0103 pe toat\u0103 durata anului universitar (12 luni) \/ student, la înv\u0103\u021b\u0103mântul cu frecven\u021b\u0103, f\u0103r\u0103 tax\u0103 de studii; \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EFinan\u021barea de baz\u0103 se acord\u0103 pe cicluri de studii în baza unui \u003Cstrong\u003Eplan strategic multianual de dezvoltare institu\u021bional\u0103\u003C\/strong\u003E asumat de fiecare universitate \u0219i agreat împreun\u0103 cu Ministerul Educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn baza planului strategic multianual de dezvoltare institu\u021bional\u0103, institu\u021bia de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior elaboreaz\u0103 planurile opera\u021bionale anuale.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E",
  "description": "\u00cen ceea ce prive\u0219te componenta de finan\u021bare, cheltuielile pentru educa\u021bie, la nivelul sistemului na\u021bional de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt preuniversitar \u0219i superior, cu toate componentele sale de asigurare a func\u021bion\u0103rii, vor reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.\u00a0",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/finantarea-invatamantului-superior",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "finantarea-invatamantului-superior"
  ],
  "id": "finantarea-invatamantului-superior"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Finanțarea în învățământul superior

În ceea ce privește componenta de finanțare, cheltuielile pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, vor reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. 

Se prevede creșterea cuantumului alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților de la 201 lei / lună pe toată durata anului universitar (12 luni) / student la 300 lei / lună pe toată durata anului universitar (12 luni) / student, la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii; 

Finanțarea de bază se acordă pe cicluri de studii în baza unui plan strategic multianual de dezvoltare instituțională asumat de fiecare universitate și agreat împreună cu Ministerul Educației.

În baza planului strategic multianual de dezvoltare instituțională, instituția de învățământ superior elaborează planurile operaționale anuale.

 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook