Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-cadru-legal-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii \u0219i integrit\u0103\u021bii",
  "title": "Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii \u0219i integrit\u0103\u021bii",
  "content": "\u003Cp\u003EPrezentul proiect de lege asigur\u0103 un cadru legal complet pentru \u003Cstrong\u003Eprotejarea valorilor academice, a eticii \u0219i integrit\u0103\u021bii la nivelul comunit\u0103\u021bii universitare\u003C\/strong\u003E prin definirea faptelor care aduc atingere acestora, precum \u0219i procedurile de sanc\u021bionare în situa\u021bia s\u0103vâr\u0219irii unor abateri de la normele de etic\u0103. Astfel, sunt definite: \u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003ENormele de etic\u0103 universitar\u0103 \u0219i deontologie profesional\u0103;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EAbaterile de la normele de etic\u0103 universitar\u0103 \u0219i deontologie profesional\u0103;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ESitua\u021biile de tip conflict de interese;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EProcedurile de analiz\u0103 a sesiz\u0103rilor privind etica \u0219i deontologia profesional\u0103.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EÎn ceea ce prive\u0219te r\u0103spunderea disciplinar\u0103, potrivit prezentului proiect de lege, personalul didactic \u0219i de cercetare, personalul didactic \u0219i de cercetare auxiliar, precum \u0219i cel de conducere din înv\u0103\u021b\u0103mântul superior r\u0103spunde disciplinar pentru înc\u0103lcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de munc\u0103, precum \u0219i pentru înc\u0103lcarea normelor de comportare care d\u0103uneaz\u0103 interesului înv\u0103\u021b\u0103mântului \u0219i prestigiului institu\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENormele de comportare sunt stabilite în Carta universitar\u0103, f\u0103r\u0103 a aduce atingere dreptului la opinie, libert\u0103\u021bii exprim\u0103rii \u0219i libert\u0103\u021bii academice. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare\/cadru-legal-complet-pentru-protejarea-valorilor-academice-eticii-si-integritatii",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare",
    "cadru-legal-complet-pentru-protejarea-valorilor-academice-eticii-si-integritatii"
  ],
  "id": "cadru-legal-complet-pentru-protejarea-valorilor-academice-eticii-si-integritatii"
}
homeÎnvățământul universitarPrograme noi, cadru legal și finanțare

Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității

Prezentul proiect de lege asigură un cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, a eticii și integrității la nivelul comunității universitare prin definirea faptelor care aduc atingere acestora, precum și procedurile de sancționare în situația săvârșirii unor abateri de la normele de etică. Astfel, sunt definite: 

 • Normele de etică universitară și deontologie profesională;
 • Abaterile de la normele de etică universitară și deontologie profesională;
 • Situațiile de tip conflict de interese;
 • Procedurile de analiză a sesizărilor privind etica și deontologia profesională.

În ceea ce privește răspunderea disciplinară, potrivit prezentului proiect de lege, personalul didactic și de cercetare, personalul didactic și de cercetare auxiliar, precum și cel de conducere din învățământul superior răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum și pentru încălcarea normelor de comportare care dăunează interesului învățământului și prestigiului instituției.

Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a aduce atingere dreptului la opinie, libertății exprimării și libertății academice. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe noi, cadru legal și finanțare:

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU) Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU) Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS) Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației Finanțarea în învățământul superior Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook