Partidul Național Liberal
{
  "parent": "universitar",
  "type": "section",
  "name": "Programe, cadru legal si finantare",
  "title": "Programe noi, cadru legal \u0219i finan\u021bare",
  "description": "Trebuie s\u0103 ajungem c\u00e2t mai rapid la standarde moderne de organizare. Pentru acest scop, vom crea institu\u021bii si programe noi, ca instrumente indispensabile ale procesului de modernizare pe care \u00eel \u00eencepem acum.",
  "pathkey": "universitar\/programe-cadru-legal-si-finantare",
  "path": [
    "universitar",
    "programe-cadru-legal-si-finantare"
  ],
  "id": "programe-cadru-legal-si-finantare"
}
homeÎnvățământul universitar

Programe noi, cadru legal și finanțare

Trebuie să ajungem cât mai rapid la standarde moderne de organizare. Pentru acest scop, vom crea instituții si programe noi, ca instrumente indispensabile ale procesului de modernizare pe care îl începem acum.

Programul Național de Reducere a Abandonului Universitar (PNRAU)

PNRAU este organizat și finanțat de Ministerul Educației în conformitate cu prevederile unei hotărâri de Guvern având ca obiective adaptate specificului fiecărei instituții de învățământ superior: Sprijinirea tranziției de la învățământul secun[...]
✚ vezi detalii

Programul Național pentru Internaționalizare Universitară “Study in Romania” (PNIU)

Vom dezvolta acest program pentru a consolida procesul de internaționalizare a instituțiilor românești de învățământ superior.
✚ vezi detalii

Registrul Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)

Centralizarea documentelor doveditoare a absolvirii studiilor este o condiție esențială în verificarea și eliminarea suspiciunilor din declarațiile de pregătire pe care unii candidați le pot face în fața unor potențiali angajatori, în intenția de a se califica de filtrele impuse de anumite criterii educaționale care pot fi puse de acești angajatori.
✚ vezi detalii

Interoperabilitatea RMUR / RUNIDAS

Datele și informațiile din formularele înregistrate în RMUR / RUNIDAS sunt disponibile pentru Ministerul Educației. RMUR / RUNIDAS poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare, acre[...]
✚ vezi detalii

Profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației

Se generează cadrul legal pentru consolidarea eticii universitare și a deontologiei profesionale prin profesionalizarea comisiilor consultative ale Ministerului Educației și prin definirea într-un mod clar a atribuțiilor acestora. Pentru exercitarea atribuțiilor sale, în scopul efi[...]
✚ vezi detalii

Cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, eticii și integrității

Prezentul proiect de lege asigură un cadru legal complet pentru protejarea valorilor academice, a eticii și integrității la nivelul comunității universitare prin definirea faptelor care aduc atingere acestora, precum și procedurile de sancționare în situația săvârșirii unor ab[...]
✚ vezi detalii

Finanțarea în învățământul superior

În ceea ce privește componenta de finanțare, cheltuielile pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, vor reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. 
✚ vezi detalii

Optimizări cu privire la evaluarea instituțională și acreditări

În ceea ce privește asigurarea calității, cadrul legal este adaptat nevoilor de adaptare a universităților politicilor europene în domeniu, prin introducerea unor mecanisme care să asigure eficiența și  flexibilizarea procesului de evaluare și de asigurare a calității. De[...]
✚ vezi detalii

Distribuie pagina:

Mai multe in Învățământul universitar:

Studenți, profesori, universități Flexibilitate și integrare
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook