Partidul Național Liberal
{
  "parent": "flexibilitate-si-integrare",
  "type": "page",
  "name": "\u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul dual",
  "title": "\u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul dual ",
  "description": "Responsabilit\u0103\u021bile activit\u0103\u021bilor de \u00eenv\u0103\u021bare, predare \u0219i evaluare sunt partajate \u00eentre institu\u021bia de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt superior acreditat\u0103 \u0219i operatori economici.",
  "content": "\u003Cp\u003EInstitu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior vor organiza \u0219i desf\u0103\u0219ura activit\u0103\u021bi de înv\u0103\u021bare, predare \u0219i evaluare iar operatorii economici vor organiza activit\u0103\u021bi de înv\u0103\u021bare prin munc\u0103 \u0219i vor participa la evaluare. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EInstitu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior vor încheia cu operatorii economici \u003Cstrong\u003Econtracte de parteneriat\u003C\/strong\u003E prin care se vor stabili condi\u021biile de colaborare, drepturile \u0219i obliga\u021biile p\u0103r\u021bilor, precum \u0219i costurile asumate de parteneri. La organizarea formei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior dual vor putea contribui \u0219i autorit\u0103\u021bile locale, structurile asociative interesate, respectiv camerele de comer\u021b, asocia\u021biile patronale de ramur\u0103 precum \u0219i al\u021bi parteneri relevan\u021bi la nivel na\u021bional sau interna\u021bionali. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EVolumul de munc\u0103 specific activit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021bare, predare, respectiv de înv\u0103\u021bare prin munc\u0103, va fi partajat în mod egal \u0219i va fi estimat în concordan\u021b\u0103 cu ECTS\/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EStuden\u021bii înmatricula\u021bi la forma de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior dual \u003Cstrong\u003Evor beneficia de recunoa\u0219terea vechimii în munc\u0103 \u0219i specialitate\u003C\/strong\u003E, f\u0103r\u0103 plata contribu\u021biilor la asigur\u0103rile sociale de stat, la asigur\u0103rile pentru \u0219omaj. Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu institu\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior pentru organizarea \u0219i desf\u0103\u0219urarea formei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior dual, beneficiaz\u0103 de \u003Cstrong\u003Efacilit\u0103\u021bi la plata impozitelor, taxelor \u0219i contribu\u021biilor datorate bugetului de stat, bugetului asigur\u0103rilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "universitar\/flexibilitate-si-integrare\/invatamantul-dual",
  "path": [
    "universitar",
    "flexibilitate-si-integrare",
    "invatamantul-dual"
  ],
  "id": "invatamantul-dual"
}
homeÎnvățământul universitarFlexibilitate și integrare

Învățământul dual

Responsabilitățile activităților de învățare, predare și evaluare sunt partajate între instituția de învățământ superior acreditată și operatori economici.

Instituțiile de învățământ superior vor organiza și desfășura activități de învățare, predare și evaluare iar operatorii economici vor organiza activități de învățare prin muncă și vor participa la evaluare. 

Instituțiile de învățământ superior vor încheia cu operatorii economici contracte de parteneriat prin care se vor stabili condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri. La organizarea formei de învățământ superior dual vor putea contribui și autoritățile locale, structurile asociative interesate, respectiv camerele de comerț, asociațiile patronale de ramură precum și alți parteneri relevanți la nivel național sau internaționali. 

Volumul de muncă specific activităților de învățare, predare, respectiv de învățare prin muncă, va fi partajat în mod egal și va fi estimat în concordanță cu ECTS/SECT, exprimându-se în termenii creditelor de studii.

Studenții înmatriculați la forma de învățământ superior dual vor beneficia de recunoașterea vechimii în muncă și specialitate, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj. Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu instituțiile de învățământ superior pentru organizarea și desfășurarea formei de învățământ superior dual, beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Flexibilitate și integrare:

Institutele de cercetare vor putea fi preluate de către Universități Studii universitare de scurtă durată Stagii de practică Consorții universitare, consorții de învățământ dual și fuziuni Programe de formare cu volume reduse de învățare și micro-certificări cumulative
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook