Partidul Național Liberal
{
  "parent": "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "type": "page",
  "name": "Se introduce institu\u021bia \u201edebutului \u00een stagiatura didactic\u0103\u0022 \u0219i se introduce examenul de licen\u021biere pentru cariera didactic\u0103",
  "title": "Debutul \u00een stagiatura didactic\u0103",
  "content": "\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDebutul în stagiatura didactic\u0103 \u003C\/strong\u003Eva avea loc dup\u0103 parcurgerea form\u0103rii ini\u021biale: masteratul didactic, dubla specializare sau practica pedagogic\u0103. La finalizarea programului de formare ini\u021bial\u0103, absolventul va sus\u021bine un examen de certificare, în urma promov\u0103rii acestuia dobândind calitatea de profesor\/cadru didactic stagiar. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDebutul în profesie \u003C\/strong\u003Ese va realiza dup\u0103 parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul c\u0103reia profesorul \/ cadrul didactic stagiar va sus\u021bine examenul de licen\u021biere pentru cariera didactic\u0103, care cuprinde dou\u0103 componente de evaluare sumativ\u0103: raportul de evaluare a stagiului practic \u0219i un examen scris. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EStagiarii care promoveaz\u0103 examenul de licen\u021biere în cariera didactic\u0103 dobândesc titlul de profesor \/ cadru didactic cu drept de practic\u0103 în înv\u0103\u021b\u0103mântul preuniversitar. Pentru ocuparea func\u021biilor didactice este necesar\u0103 \u003Cstrong\u003Eefectuarea stagiaturii didactice cu durata de un an \u0219colar\u003C\/strong\u003E, realizat\u0103 într-o unitate de înv\u0103\u021b\u0103mânt. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPot fi titulari cei care au promovat examenul de licen\u021biere în înv\u0103\u021b\u0103mânt, au promovat concursul unic la nivel na\u021bional (examenul de titularizare promovat cu nota 7) \u0219i au ocupat un post didactic vacant publicat pentru angajare pe perioad\u0103 nedeterminat\u0103, prin concursul unic la nivel na\u021bional. Noua lege stabile\u0219te faptul c\u0103 un post didactic este constituit din cel pu\u021bin o jum\u0103tate de norm\u0103 didactic\u0103.\u003C\/p\u003E",
  "description": "Prezentul proiect de lege schimb\u0103 fundamental accesul la carier\u0103 didactic\u0103: se introduce institu\u021bia juridic\u0103 a debutului \u00een stagiatura didactic\u0103 \u0219i se introduce examenul de licen\u021biere pentru cariera didactic\u0103, fiind reglementate obliga\u021biile de stabilire a\u00a0unui profil de competen\u021be definit unitar, f\u0103c\u00e2nd astfel leg\u0103tura \u00a0\u00eentre cele dou\u0103 examene ale candidatului la cariera didactic\u0103 \u2013 absolvirea programului de formare ini\u021bial\u0103 \u0219i cel de licen\u021biere \u00een cariera didactic\u0103.\u00a0",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic\/se-introduce-institutia-debutului-in-stagiatura-didactic-si-se-introduce-examenul-de-licentiere-pentru-cariera-didactica",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
    "se-introduce-institutia-debutului-in-stagiatura-didactic-si-se-introduce-examenul-de-licentiere-pentru-cariera-didactica"
  ],
  "id": "se-introduce-institutia-debutului-in-stagiatura-didactic-si-se-introduce-examenul-de-licentiere-pentru-cariera-didactica"
}
homeÎnvățământul preuniversitarStatutul și cariera personalului didactic

Debutul în stagiatura didactică

Prezentul proiect de lege schimbă fundamental accesul la carieră didactică: se introduce instituția juridică a debutului în stagiatura didactică și se introduce examenul de licențiere pentru cariera didactică, fiind reglementate obligațiile de stabilire a unui profil de competențe definit unitar, făcând astfel legătura  între cele două examene ale candidatului la cariera didactică – absolvirea programului de formare inițială și cel de licențiere în cariera didactică. 

Debutul în stagiatura didactică va avea loc după parcurgerea formării inițiale: masteratul didactic, dubla specializare sau practica pedagogică. La finalizarea programului de formare inițială, absolventul va susține un examen de certificare, în urma promovării acestuia dobândind calitatea de profesor/cadru didactic stagiar. 

Debutul în profesie se va realiza după parcurgerea stagiaturii didactice, la finalul căreia profesorul / cadrul didactic stagiar va susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, care cuprinde două componente de evaluare sumativă: raportul de evaluare a stagiului practic și un examen scris. 

Stagiarii care promovează examenul de licențiere în cariera didactică dobândesc titlul de profesor / cadru didactic cu drept de practică în învățământul preuniversitar. Pentru ocuparea funcțiilor didactice este necesară efectuarea stagiaturii didactice cu durata de un an școlar, realizată într-o unitate de învățământ. 

Pot fi titulari cei care au promovat examenul de licențiere în învățământ, au promovat concursul unic la nivel național (examenul de titularizare promovat cu nota 7) și au ocupat un post didactic vacant publicat pentru angajare pe perioadă nedeterminată, prin concursul unic la nivel național. Noua lege stabilește faptul că un post didactic este constituit din cel puțin o jumătate de normă didactică.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Statutul și cariera personalului didactic:

Cariera didactică redevine atractivă Profilul profesional al cadrului didactic Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice Accesul la cariera didactică Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii Salarizarea cadrelor didactice Formarea continuă a profesorilor Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave Pensionarea personalului didactic
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook