Partidul Național Liberal
{
  "parent": "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "type": "page",
  "name": "Pensionarea personalului didactic",
  "title": "Pensionarea personalului didactic",
  "content": "\u003Cp\u003EÎn ceea ce prive\u0219te pensionarea personalului didactic, acesta beneficiaz\u0103 de pensie în condi\u021biile prev\u0103zute de legisla\u021bia de asigur\u0103ri sociale \u0219i pensii care reglementeaz\u0103 sistemul public de pensii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condi\u021biilor de vârst\u0103 standard \u0219i a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea execut\u0103rii contractului individual de munc\u0103 pân\u0103 la împlinirea vârstei standard de pensionare prev\u0103zut\u0103 de lege. Angajatorul nu poate îngr\u0103di sau limita acest drept.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic\/pensionarea-personalului-didactic",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
    "pensionarea-personalului-didactic"
  ],
  "id": "pensionarea-personalului-didactic"
}
homeÎnvățământul preuniversitarStatutul și cariera personalului didactic

Pensionarea personalului didactic

În ceea ce privește pensionarea personalului didactic, acesta beneficiază de pensie în condițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii.

În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, personalul didactic poate opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă până la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzută de lege. Angajatorul nu poate îngrădi sau limita acest drept.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Statutul și cariera personalului didactic:

Cariera didactică redevine atractivă Profilul profesional al cadrului didactic Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice Accesul la cariera didactică Debutul în stagiatura didactică Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii Salarizarea cadrelor didactice Formarea continuă a profesorilor Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook