Partidul Național Liberal
{
  "parent": "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "type": "page",
  "name": " \u00cencadrarea \u00een sistemul de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt a profesioni\u0219tilor din alte domenii",
  "title": " \u00cencadrarea \u00een sistemul de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt a profesioni\u0219tilor din alte domenii",
  "content": "\u003Cp\u003EDe asemenea, prezentul proiect reglementeaz\u0103  faptul c\u0103 \u003Cstrong\u003Eevolu\u021bia în carier\u0103 va fi înso\u021bit\u0103 în mod direct de cre\u0219terea complexit\u0103\u021bii rolurilor didactice \u0219i de asocierea cu noi responsabilit\u0103\u021bi\u003C\/strong\u003E. Rolurile suplimentare (mentor, formator, evaluator) aduc stimulente suplimentare pentru cadrele didactice calificate (modific\u0103ri în modul de încadrare, salarizare, normare).  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAu fost restructurate modalit\u0103\u021bile de evaluare a progresului în carier\u0103 cu \u003Cstrong\u003Edeplasarea accentului de la preg\u0103tirea academic\u0103 pe dovezi autentice ale activit\u0103\u021bii didactice\u003C\/strong\u003E, în rela\u021bie cu profilul de competen\u021be al profesorilor (observa\u021bia la clas\u0103, interviu între profesor \u0219i evaluator, autoevaluarea profesorului, analiza portofoliului profesorului, valorificarea rezultatelor evalu\u0103rilor periodice).\u003C\/p\u003E",
  "description": "\u00cen vederea sprijinirii procesului educa\u021bional printr-o abordare interdisciplinar\u0103 a nevoilor copilului \/ elevului se va institui posibilitatea \u00eencadr\u0103rii \u00een sistemul de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt \u00a0a profesioni\u0219tilor din alte domenii fundamentale ale dezvolt\u0103rii copilului, s\u0103n\u0103tate, consiliere \/ evaluare psihologic\u0103 \u0219i asisten\u021b\u0103 social\u0103.",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic\/incadrarea-in-sistemul-de-invatamant-a-profesionistilor-din-alte-domenii",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
    "incadrarea-in-sistemul-de-invatamant-a-profesionistilor-din-alte-domenii"
  ],
  "id": "incadrarea-in-sistemul-de-invatamant-a-profesionistilor-din-alte-domenii"
}
homeÎnvățământul preuniversitarStatutul și cariera personalului didactic

Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii

În vederea sprijinirii procesului educațional printr-o abordare interdisciplinară a nevoilor copilului / elevului se va institui posibilitatea încadrării în sistemul de învățământ  a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului, sănătate, consiliere / evaluare psihologică și asistență socială.

De asemenea, prezentul proiect reglementează  faptul că evoluția în carieră va fi însoțită în mod direct de creșterea complexității rolurilor didactice și de asocierea cu noi responsabilități. Rolurile suplimentare (mentor, formator, evaluator) aduc stimulente suplimentare pentru cadrele didactice calificate (modificări în modul de încadrare, salarizare, normare).  

Au fost restructurate modalitățile de evaluare a progresului în carieră cu deplasarea accentului de la pregătirea academică pe dovezi autentice ale activității didactice, în relație cu profilul de competențe al profesorilor (observația la clasă, interviu între profesor și evaluator, autoevaluarea profesorului, analiza portofoliului profesorului, valorificarea rezultatelor evaluărilor periodice).

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Statutul și cariera personalului didactic:

Cariera didactică redevine atractivă Profilul profesional al cadrului didactic Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice Accesul la cariera didactică Debutul în stagiatura didactică Salarizarea cadrelor didactice Formarea continuă a profesorilor Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave Pensionarea personalului didactic
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook