Partidul Național Liberal
{
  "parent": "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "type": "page",
  "name": "Formarea continu\u0103 a profesorilor",
  "title": "Formarea continu\u0103 a profesorilor",
  "content": "\u003Cp\u003ESe vor asigura formarea ini\u021bial\u0103 \u0219i continu\u0103 a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curricular\u0103, cu m\u0103surile de digitalizare \u0219i cu dezvoltarea competen\u021belor cheie:  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ea) actualizarea \u0219i dezvoltarea competen\u021belor în domeniul de specializare corespunz\u0103tor profilului \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eb) dezvoltarea competen\u021belor pentru evolu\u021bia în cariera didactic\u0103\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ec) dobândirea sau dezvoltarea competen\u021belor de conducere, de îndrumare \u0219i control\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ed) dobândirea de noi competen\u021be\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ee) dobândirea de competen\u021be digitale \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ef) dobândirea de competen\u021be \u0219i abilit\u0103\u021bi sociale \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eg) dobândirea de competen\u021be de comunicare în limbi de circula\u021bie interna\u021bional\u0103\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eh) dezvoltarea \u0219i extinderea competen\u021belor privind interac\u021biunea \u0219i comunicarea cu mediul social \u0219i cu mediul pedagogic\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn activitatea sa, personalul didactic va pune în prim plan respectarea interesului superior al ante-pre\u0219colarului \/ pre\u0219colarului \/ elevului.  \u003Cstrong\u003EPersonalul didactic\u003C\/strong\u003E va fi obligat  s\u0103 se ab\u021bin\u0103 de la orice activitate care aduce atingere valorilor \u0219i principiilor care guverneaz\u0103 sistemul na\u021bional de înv\u0103\u021b\u0103mânt, acesta trebuie s\u0103 reprezinte \u003Cstrong\u003Eun model de etic\u0103 \u0219i integritate pentru elevi \u0219i societate\u003C\/strong\u003E.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPentru a asigura obiectivitatea în activitatea de predare \u0219i evaluare la clas\u0103, personalului didactic îi este interzis s\u0103 desf\u0103\u0219oare medita\u021bii cu elevii de la clas\u0103\u003C\/strong\u003E, având ca obliga\u021bie de diligen\u021b\u0103 s\u0103 depun\u0103 eforturi în vederea elimin\u0103rii necesit\u0103\u021bii preg\u0103tirii suplimentare pentru atingerea profilului de competen\u021be de la absolven\u021bii ciclului în care pred\u0103. Fapta de a desf\u0103\u0219ura medita\u021bii cu elevii de la clas\u0103 este prev\u0103zut\u0103 ca fiind abatere disciplinar\u0103 \u0219i este sanc\u021bionat\u0103.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic\/formarea-continua-a-profesorilor",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
    "formarea-continua-a-profesorilor"
  ],
  "id": "formarea-continua-a-profesorilor"
}
homeÎnvățământul preuniversitarStatutul și cariera personalului didactic

Formarea continuă a profesorilor

Se vor asigura formarea inițială și continuă a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curriculară, cu măsurile de digitalizare și cu dezvoltarea competențelor cheie:  

a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător profilului 

b) dezvoltarea competențelor pentru evoluția în cariera didactică

c) dobândirea sau dezvoltarea competențelor de conducere, de îndrumare și control

d) dobândirea de noi competențe

e) dobândirea de competențe digitale 

f) dobândirea de competențe și abilități sociale 

g) dobândirea de competențe de comunicare în limbi de circulație internațională

h) dezvoltarea și extinderea competențelor privind interacțiunea și comunicarea cu mediul social și cu mediul pedagogic

În activitatea sa, personalul didactic va pune în prim plan respectarea interesului superior al ante-preșcolarului / preșcolarului / elevului.  Personalul didactic va fi obligat  să se abțină de la orice activitate care aduce atingere valorilor și principiilor care guvernează sistemul național de învățământ, acesta trebuie să reprezinte un model de etică și integritate pentru elevi și societate.

Pentru a asigura obiectivitatea în activitatea de predare și evaluare la clasă, personalului didactic îi este interzis să desfășoare meditații cu elevii de la clasă, având ca obligație de diligență să depună eforturi în vederea eliminării necesității pregătirii suplimentare pentru atingerea profilului de competențe de la absolvenții ciclului în care predă. Fapta de a desfășura meditații cu elevii de la clasă este prevăzută ca fiind abatere disciplinară și este sancționată.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Statutul și cariera personalului didactic:

Cariera didactică redevine atractivă Profilul profesional al cadrului didactic Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice Accesul la cariera didactică Debutul în stagiatura didactică Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii Salarizarea cadrelor didactice Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave Pensionarea personalului didactic
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook