Partidul Național Liberal
{
  "parent": "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "type": "page",
  "name": "Accesul la cariera didactic\u0103",
  "title": "Accesul la cariera didactic\u0103",
  "content": "\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPasul 1.  \u003C\/strong\u003EAbsolventul programului de formare ini\u021bial\u0103 sus\u021bine un examen de certificare în cadrul institu\u021biei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior care a organizat formarea ini\u021bial\u0103. Absolven\u021bii înv\u0103\u021b\u0103mântului superior care nu au parcurs formarea ini\u021bial\u0103 dedicat\u0103 carierei didactice în cadrul institu\u021biei de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior pot s\u0103 accead\u0103 la cariera didactic\u0103 dup\u0103 ob\u021binerea atestatului de promovare a probei de examinare a cuno\u0219tin\u021belor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactic\u0103, organizat de CNFDCD (Centrul Na\u021bional de Formare \u0219i Dezvoltare în Cariera Didactic\u0103) la nivelul structurilor teritoriale.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPasul 2. \u003C\/strong\u003EAbsolven\u021bii care au promovat examenul de certificare \/ au ob\u021binut atestatul eliberat de CNFDCD se pot înscrie la o procedur\u0103 de  repartizare, în vederea efectu\u0103rii stagiaturii didactice la nivelul unei unit\u0103\u021bi de înv\u0103\u021b\u0103mânt. Procedura de repartizare  este realizat\u0103 la nivel jude\u021bean de DJIP \/ DMBIP \u0219i are în vedere inclusiv criterii referitoare la nevoile unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPasul 3. \u003C\/strong\u003EÎn urma repartiz\u0103rii, cadrul didactic stagiar încheie un contract individual de munc\u0103 pentru perioada stagiaturii didactice, fiind îndrumat de un profesor mentor \u0219i  salarizat la nivelul profesorului debutant, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPasul 4.\u003C\/strong\u003E La finalul stagiaturii didactice, de 1 an, cadrul didactic stagiar sus\u021bine examenul de licen\u021biere pentru cariera didactic\u0103, ce cuprinde dou\u0103 componente de evaluare sumativ\u0103:  raportul de evaluare a stagiului practic \u0219i un examen scris.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EPasul 5. \u003C\/strong\u003ESus\u021binerea concursului na\u021bional unic în vederea titulariz\u0103rii. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de c\u0103tre directorul unit\u0103\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt, pe baza deciziei de repartizare semnate de directorul general al DJIP \/ DMBIP.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPostul didactic este constituit din cel pu\u021bin o jum\u0103tate de norm\u0103 didactic\u0103 la nivelul unei unit\u0103\u021bi de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar. \u003Cstrong\u003ESalariul profesorului debutant va fi într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAccesul la cariera didactic\u0103 este într-adev\u0103r gândit cu mai mult\u0103 exigen\u021b\u0103, dar intrarea în sistem este un filtru important pentru asigurarea calit\u0103\u021bii procesului educa\u021bional. Odat\u0103 terminat acest parcurs, profesorii au un grad mai mare de libertate, pot fi mai creativi, liberi s\u0103-\u0219i demonstreze aptitudinile lucrând direct cu copiii \u0219i tinerii, s\u0103 pun\u0103 în practic\u0103 voca\u021bia de dasc\u0103l.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic\/accesul-la-cariera-didactica",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic",
    "accesul-la-cariera-didactica"
  ],
  "id": "accesul-la-cariera-didactica"
}
homeÎnvățământul preuniversitarStatutul și cariera personalului didactic

Accesul la cariera didactică

Pasul 1.  Absolventul programului de formare inițială susține un examen de certificare în cadrul instituției de învățământ superior care a organizat formarea inițială. Absolvenții învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială dedicată carierei didactice în cadrul instituției de învățământ superior pot să acceadă la cariera didactică după obținerea atestatului de promovare a probei de examinare a cunoștințelor teoretice de pedagogie pentru debutul în stagiatura didactică, organizat de CNFDCD (Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică) la nivelul structurilor teritoriale.

Pasul 2. Absolvenții care au promovat examenul de certificare / au obținut atestatul eliberat de CNFDCD se pot înscrie la o procedură de  repartizare, în vederea efectuării stagiaturii didactice la nivelul unei unități de învățământ. Procedura de repartizare  este realizată la nivel județean de DJIP / DMBIP și are în vedere inclusiv criterii referitoare la nevoile unităților de învățământ.

Pasul 3. În urma repartizării, cadrul didactic stagiar încheie un contract individual de muncă pentru perioada stagiaturii didactice, fiind îndrumat de un profesor mentor și  salarizat la nivelul profesorului debutant, într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. 

Pasul 4. La finalul stagiaturii didactice, de 1 an, cadrul didactic stagiar susține examenul de licențiere pentru cariera didactică, ce cuprinde două componente de evaluare sumativă:  raportul de evaluare a stagiului practic și un examen scris.

Pasul 5. Susținerea concursului național unic în vederea titularizării. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de către directorul unității de învățământ, pe baza deciziei de repartizare semnate de directorul general al DJIP / DMBIP.

Postul didactic este constituit din cel puțin o jumătate de normă didactică la nivelul unei unități de învățământ preuniversitar. Salariul profesorului debutant va fi într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat.

Accesul la cariera didactică este într-adevăr gândit cu mai multă exigență, dar intrarea în sistem este un filtru important pentru asigurarea calității procesului educațional. Odată terminat acest parcurs, profesorii au un grad mai mare de libertate, pot fi mai creativi, liberi să-și demonstreze aptitudinile lucrând direct cu copiii și tinerii, să pună în practică vocația de dascăl.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Statutul și cariera personalului didactic:

Cariera didactică redevine atractivă Profilul profesional al cadrului didactic Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice Debutul în stagiatura didactică Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii Salarizarea cadrelor didactice Formarea continuă a profesorilor Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave Pensionarea personalului didactic
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook