Partidul Național Liberal
{
  "parent": "preuniversitar",
  "type": "section",
  "name": "Statutul \u0219i cariera personalului didactic",
  "title": "Statutul \u0219i cariera personalului didactic",
  "description": "Trebuie s\u0103 avem un nou fundament pentru redarea prestigiului \u0219i demnit\u0103\u021bii profesiei de dasc\u0103l, inclusiv printr-o salarizare motivant\u0103 care s\u0103 fie cel pu\u021bin la nivelul salariului mediu pe economie, \u00eenc\u0103 de la debutul \u00een carier\u0103.",
  "intro": "",
  "pathkey": "preuniversitar\/statutul-si-cariera-personalului-didactic",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "statutul-si-cariera-personalului-didactic"
  ],
  "id": "statutul-si-cariera-personalului-didactic"
}
homeÎnvățământul preuniversitar

Statutul și cariera personalului didactic

Trebuie să avem un nou fundament pentru redarea prestigiului și demnității profesiei de dascăl, inclusiv printr-o salarizare motivantă care să fie cel puțin la nivelul salariului mediu pe economie, încă de la debutul în carieră.

Cariera didactică redevine atractivă

Adaptarea profilului cadrului didactic la profilul specific nivelului de predare (preșcolar / primar / gimnazial / liceal) necesită crearea unui mecanism apt să conducă la acest lucru.
✚ vezi detalii

Profilul profesional al cadrului didactic

Totalitatea competențelor, cunoștințelor, aptitudinilor și atitudinilor formează profilul cadrului didactic. 
✚ vezi detalii

Se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice

Prin noua Lege a învățământului preuniversitar se înființează Centrul Național pentru Formarea și Dezvoltarea Carierei Didactice, ca instituție publică de interes național cu atribuții în realizarea cartografierii nevoilor de formare, dezvoltarea curriculumului de formare, formarea formatorilor și corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu strategiile și politicile naționale și cu nevoile specifice comunităților educaționale. 
✚ vezi detalii

Accesul la cariera didactică

Pasul 1.  Absolventul programului de formare inițială susține un examen de certificare în cadrul instituției de învățământ superior care a organizat formarea inițială. Absolvenții învățământului superior care nu au parcurs formarea inițială dedicată[...]
✚ vezi detalii

Debutul în stagiatura didactică

Prezentul proiect de lege schimbă fundamental accesul la carieră didactică: se introduce instituția juridică a debutului în stagiatura didactică și se introduce examenul de licențiere pentru cariera didactică, fiind reglementate obligațiile de stabilire a unui profil de competențe definit unitar, făcând astfel legătura  între cele două examene ale candidatului la cariera didactică – absolvirea programului de formare inițială și cel de licențiere în cariera didactică. 
✚ vezi detalii

Încadrarea în sistemul de învățământ a profesioniștilor din alte domenii

În vederea sprijinirii procesului educațional printr-o abordare interdisciplinară a nevoilor copilului / elevului se va institui posibilitatea încadrării în sistemul de învățământ  a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului, sănătate, consiliere / evaluare psihologică și asistență socială.
✚ vezi detalii

Salarizarea cadrelor didactice

Prezentul proiect de lege aduce schimbări importante în ceea ce privește salarizarea cadrelor didactice.
✚ vezi detalii

Formarea continuă a profesorilor

Se vor asigura formarea inițială și continuă a profesorilor, în acord cu flexibilizarea curriculară, cu măsurile de digitalizare și cu dezvoltarea competențelor cheie:   a) actualizarea și dezvoltarea competențelor în domeniul de specializare corespunzător profilului [...]
✚ vezi detalii

Violența fizică și abuzul emoțional sunt abateri disciplinare grave

Pentru respectarea interesului superior al elevului și pentru că realitatea socială impune acest lucru, se definesc ca fiind abateri disciplinare faptele de:  violență fizică, abuz  emoțional precum și  orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a ante-preșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor. 
✚ vezi detalii

Pensionarea personalului didactic

În ceea ce privește pensionarea personalului didactic, acesta beneficiază de pensie în condițiile prevăzute de legislația de asigurări sociale și pensii care reglementează sistemul public de pensii. În termen de 30 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiil[...]
✚ vezi detalii

Distribuie pagina:

Mai multe in Învățământul preuniversitar:

Organizarea sistemului de învățământ Arhitectura de sistem Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ Programe, facilități și finanțare
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook