Partidul Național Liberal
{
  "parent": "reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Managementul-sistemului-de-]nvatamant-national-si-local",
  "title": "Managementul sistemului de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt na\u021bional \u0219i local",
  "description": "Metoda select\u0103rii directorilor de unit\u0103\u021bi de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt va intra \u00eentr-un proces de restructurate, pentru ca decizia s\u0103 fie luat\u0103 \u00een urma unui proces institu\u021bional de selec\u021bie. Managerul \u0219colar va fi o specializare care va exista \u00eentr-un cadru clar definit ca standarde profesionale \u0219i calitate \u00een activitate.",
  "content": "\u003Cp\u003EPotrivit prezentului proiect de lege, guvernan\u021ba sistemului na\u021bional de înv\u0103\u021b\u0103mânt va fi realizat\u0103 de Ministerul Educa\u021biei, institu\u021biile \u0219i autorit\u0103\u021bile din subordinea \u0219i coordonarea acestuia, de unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar de stat, particulare \u0219i confesionale autorizate\/acreditate, în colaborare cu alte autorit\u0103\u021bi ale administra\u021biei publice \u0219i institu\u021bii cu atribu\u021bii în domeniul educa\u021biei, cu respectarea principiului parteneriatului social.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESe va defini profilul profesional al managerului \u0219colar. \u003C\/strong\u003EAstfel, recrutarea, formarea \u0219i evaluarea managerilor \u0219colari se va realiza în baza standardelor profesionale care formeaz\u0103 profilul profesional al managerului \u0219colar, aprobate prin ordin al ministrului educa\u021biei în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EManagementul \u0219i guvernan\u021ba sistemului de înv\u0103\u021b\u0103mânt la nivel local se realizeaz\u0103 prin:\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ea)     Func\u021biile de conducere de la nivelul direc\u021biilor generale de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar: director general, director general adjunct, inspectorii \u0219colari de îndrumare \u0219i control \u0219i func\u021biile de conducere de la nivelul birourilor teritoriale ANISAC:, \u0219eful biroului teritorial;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Eb)     Managerii \u0219colari de la nivelul unit\u0103\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar: director, director adjunct, director administrativ;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003Ec)     Func\u021biile de îndrumare \u0219i de control din înv\u0103\u021b\u0103mântul preuniversitar, inspectorii \u0219colari din cadrul direc\u021biilor generale de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar \u0219i birourilor teritoriale ANISAC \u0219i alte func\u021bii stabilite prin hot\u0103râre a Guvernului;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESe instituie, pentru prima dat\u0103 obligativitatea parcurgerii unui program de formare ini\u021bial\u0103 de c\u0103tre managerul \u0219colar, în prima s\u0103pt\u0103mân\u0103 de la preluarea mandatului educa\u021bional, indiferent dac\u0103 acesta a mai exercitat anterior alte mandate educa\u021bionale\/ contracte de management. Managerul \u0219colar care exercit\u0103 primul mandat management este consiliat în activitate de un mentor pentru management educa\u021bional. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESe înfiin\u021beaz\u0103 Corpul Managerilor Educa\u021bionali, format din mentorii pentru management educa\u021bional, organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EScopul acestui Corp este acela de a dezvolta politicile publice din educa\u021bie,  derularea activit\u0103\u021bi de mentorat pentru directorii afla\u021bi la început de carier\u0103 \u0219i de a asigura monitorizarea, evaluarea \u0219i respectarea principiilor etice \u0219i a conduitei deontologice în managementul \u0219colar. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESchimbarea procedurii de recrutare a directorilor\u003C\/strong\u003E, directorilor adjunc\u021bi \u0219i directorilor administrativi este bazat\u0103 pe un proces complex de selec\u021bie \u0219i cuprinde urm\u0103toarele etape:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eevaluare motiva\u021bional\u0103 în cadrul c\u0103reia se testeaz\u0103 capacit\u0103\u021bile \u0219i aptitudinile personale ale candidatului; evaluarea motiva\u021bional\u0103 se realizeaz\u0103 de comisia de concurs împreun\u0103 cu speciali\u0219ti în psihometrie;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprob\u0103 scris\u0103;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Einterviu.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ERecrutarea pentru ocuparea func\u021biilor de  director \u0219i de director adjunct se realizeaz\u0103 prin \u003Cstrong\u003Econcurs public, na\u021bional, organizat prin direc\u021biile jude\u021bene de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar\u003C\/strong\u003E, sub coordonarea Ministerului Educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant\/page=managementul-sistemului-de-nvatamant-national-si-local",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant",
    "page=managementul-sistemului-de-nvatamant-national-si-local"
  ],
  "id": "page=managementul-sistemului-de-nvatamant-national-si-local"
}
homeÎnvățământul preuniversitarReforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ

Managementul sistemului de învățământ național și local

Metoda selectării directorilor de unități de învățământ va intra într-un proces de restructurate, pentru ca decizia să fie luată în urma unui proces instituțional de selecție. Managerul școlar va fi o specializare care va exista într-un cadru clar definit ca standarde profesionale și calitate în activitate.

Potrivit prezentului proiect de lege, guvernanța sistemului național de învățământ va fi realizată de Ministerul Educației, instituțiile și autoritățile din subordinea și coordonarea acestuia, de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, particulare și confesionale autorizate/acreditate, în colaborare cu alte autorități ale administrației publice și instituții cu atribuții în domeniul educației, cu respectarea principiului parteneriatului social.

Se va defini profilul profesional al managerului școlar. Astfel, recrutarea, formarea și evaluarea managerilor școlari se va realiza în baza standardelor profesionale care formează profilul profesional al managerului școlar, aprobate prin ordin al ministrului educației în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii.

Managementul și guvernanța sistemului de învățământ la nivel local se realizează prin:

a)     Funcțiile de conducere de la nivelul direcțiilor generale de învățământ preuniversitar: director general, director general adjunct, inspectorii școlari de îndrumare și control și funcțiile de conducere de la nivelul birourilor teritoriale ANISAC:, șeful biroului teritorial;

b)     Managerii școlari de la nivelul unității de învățământ preuniversitar: director, director adjunct, director administrativ;

c)     Funcțiile de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar, inspectorii școlari din cadrul direcțiilor generale de învățământ preuniversitar și birourilor teritoriale ANISAC și alte funcții stabilite prin hotărâre a Guvernului;

Se instituie, pentru prima dată obligativitatea parcurgerii unui program de formare inițială de către managerul școlar, în prima săptămână de la preluarea mandatului educațional, indiferent dacă acesta a mai exercitat anterior alte mandate educaționale/ contracte de management. Managerul școlar care exercită primul mandat management este consiliat în activitate de un mentor pentru management educațional. 

Se înființează Corpul Managerilor Educaționali, format din mentorii pentru management educațional, organism de specialitate aflat în coordonarea Ministerului Educației.

Scopul acestui Corp este acela de a dezvolta politicile publice din educație,  derularea activități de mentorat pentru directorii aflați la început de carieră și de a asigura monitorizarea, evaluarea și respectarea principiilor etice și a conduitei deontologice în managementul școlar. 

Schimbarea procedurii de recrutare a directorilor, directorilor adjuncți și directorilor administrativi este bazată pe un proces complex de selecție și cuprinde următoarele etape:

 • evaluare motivațională în cadrul căreia se testează capacitățile și aptitudinile personale ale candidatului; evaluarea motivațională se realizează de comisia de concurs împreună cu specialiști în psihometrie;
 • probă scrisă;
 • interviu.

Recrutarea pentru ocuparea funcțiilor de  director și de director adjunct se realizează prin concurs public, național, organizat prin direcțiile județene de învățământ preuniversitar, sub coordonarea Ministerului Educației.

 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ:

Conducerea unităților de învățământ preuniversitar
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook