Partidul Național Liberal
{
  "parent": "reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "conducerea-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar",
  "title": "Conducerea unit\u0103\u021bilor de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt preuniversitar",
  "description": "\n\nSe reorganizeaz\u0103 structurile de conducere \u0219i de coordonare la nivel de unitate de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt, fiind mai multe structuri care vor avea atribu\u021bii clar definite, \u00een ceea ce prive\u0219te calitatea pred\u0103rii \u0219i formarea continu\u0103 a cadrelor didactice. Ca o noutate, apare func\u021bia de director administrativ, pentru a prelua de la directorul (sau directorii adjunc\u021bi) atribu\u021biile legate de partea materiale a bunei func\u021bion\u0103ri a unit\u0103\u021bii.",
  "content": "\u003Cp\u003EUnit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar de stat cu personalitate juridic\u0103 vor fi conduse de:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Econsiliile de administra\u021bie,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edirectori, directori adjunc\u021bi \u0219i directori administrativi. \u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EConsiliul profesoral al unit\u0103\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt\u003C\/strong\u003E va fi format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de înv\u0103\u021b\u0103mânt cu personalitate juridic\u0103, va fi prezidat de c\u0103tre director \u0219i se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EComisia pentru Asigurarea Calit\u0103\u021bii \u003C\/strong\u003Eva elabora \u0219i coordona aplicarea procedurilor \u0219i  activit\u0103\u021bilor de evaluare \u0219i asigurare a calit\u0103\u021bii, va analiza rapoartele întocmite cu ocazia inspec\u021biilor generale \u0219i tematice \u0219i  va formula propuneri de îmbun\u0103t\u0103\u021bire a calit\u0103\u021bii educa\u021biei la nivelul unit\u0103\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDe asemenea, \u003Cstrong\u003EComisia pentru Formare \u0219i  Dezvoltare în Cariera Didactic\u0103\u003C\/strong\u003E  este organismul care va identifica nevoile de formare continu\u0103 ale personalului didactic, programele \u0219i proiectele destinate form\u0103rii continue a personalului didactic \u0219i monitorizeaz\u0103 activitatea cadrelor didactice stagiare, evolu\u021bia în carier\u0103 a cadrelor didactice,  participarea personalului didactic la programe \u0219i proiecte de formare continu\u0103, precum \u0219i progresul elevilor în urma particip\u0103rii cadrelor didactice la programele \u0219i cursurile de formare continu\u0103.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant\/page=conducerea-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "reforma-management-si-guvernanta-in-unitati-de-invatamant",
    "page=conducerea-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar"
  ],
  "id": "page=conducerea-unitatilor-de-invatamant-preuniversitar"
}
homeÎnvățământul preuniversitarReforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ

Conducerea unităților de învățământ preuniversitar

Se reorganizează structurile de conducere și de coordonare la nivel de unitate de învățământ, fiind mai multe structuri care vor avea atribuții clar definite, în ceea ce privește calitatea predării și formarea continuă a cadrelor didactice. Ca o noutate, apare funcția de director administrativ, pentru a prelua de la directorul (sau directorii adjuncți) atribuțiile legate de partea materiale a bunei funcționări a unității.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică vor fi conduse de:

 • consiliile de administrație,
 • directori, directori adjuncți și directori administrativi. 

Consiliul profesoral al unității de învățământ va fi format din totalitatea cadrelor didactice din unitatea de învățământ cu personalitate juridică, va fi prezidat de către director și se va întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic.

Comisia pentru Asigurarea Calității va elabora și coordona aplicarea procedurilor și  activităților de evaluare și asigurare a calității, va analiza rapoartele întocmite cu ocazia inspecțiilor generale și tematice și  va formula propuneri de îmbunătățire a calității educației la nivelul unității de învățământ.

De asemenea, Comisia pentru Formare și  Dezvoltare în Cariera Didactică  este organismul care va identifica nevoile de formare continuă ale personalului didactic, programele și proiectele destinate formării continue a personalului didactic și monitorizează activitatea cadrelor didactice stagiare, evoluția în carieră a cadrelor didactice,  participarea personalului didactic la programe și proiecte de formare continuă, precum și progresul elevilor în urma participării cadrelor didactice la programele și cursurile de formare continuă.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ:

Managementul sistemului de învățământ național și local
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook