Partidul Național Liberal
{
  "parent": "programe-facilitati-si-finantare",
  "type": "page",
  "name": "Minim 15% din PIB pentru Educatie, asumat prin lege",
  "title": "Minim 15% din PIB pentru Educa\u021bie, asumat prin lege",
  "content": "\u003Cp\u003EFinan\u021barea se face în baza \u0219i \u003Cstrong\u003Eîn limitele costului standard per elev\u003C\/strong\u003E, per pre\u0219colar sau per ante-pre\u0219colar, precum \u0219i pe baza costului standard per forma\u021biune de studiu, dup\u0103 caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educa\u021biei \u0219i aprobate prin hot\u0103râre de Guvern.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECostul standard per elev pentru unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt defavorizate, stabilite anual prin ordin al ministrului educa\u021biei, la propunerea CNFIP,  poate fi suplimentat cu 25%.  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ECostul standard se suplimenteaz\u0103 cu 25% pentru unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt care fac parte din consor\u021bii \u0219colare sau consor\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt dual, constituite din unit\u0103\u021bi de înv\u0103\u021b\u0103mânt din mediul urban \u0219i rural. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPentru unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar, \u0219colile din spital, înfiin\u021bate în cadrul institu\u021biilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior de medicin\u0103 \u0219i farmacie, finan\u021barea pentru cheltuielile prev\u0103zute la alin.(2) se asigur\u0103 cel pu\u021bin la nivelul costului standard per ante-pre\u0219colar \/ pre\u0219colar \/ elev majorat cu 100% în baza contractului complementar. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPentru unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar în care sunt înscri\u0219i ante-pre\u0219colari \/ pre\u0219colari \/ elevi care beneficiaz\u0103 de nivelele de interven\u021bie 1-2 se asigur\u0103 o finan\u021bare,  prin transferuri de la bugetul de stat, cel pu\u021bin la nivelul costului standard per ante-pre\u0219colar \/ pre\u0219colar \/ elev majorat cu 75%. \u003C\/p\u003E",
  "description": "Finan\u021barea cheltuielilor pentru educa\u021bie, la nivelul sistemului na\u021bional de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt preuniversitar \u0219i superior, cu toate componentele sale de asigurare a func\u021bion\u0103rii, va reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat. \u00a0",
  "pathkey": "preuniversitar\/programe-facilitati-si-finantare\/minim-15-la-suta-din-pib-pentru-educatie-asumat-prin-lege",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "programe-facilitati-si-finantare",
    "minim-15-la-suta-din-pib-pentru-educatie-asumat-prin-lege"
  ],
  "id": "minim-15-la-suta-din-pib-pentru-educatie-asumat-prin-lege"
}
homeÎnvățământul preuniversitarPrograme, facilități și finanțare

Minim 15% din PIB pentru Educație, asumat prin lege

Finanțarea cheltuielilor pentru educație, la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu toate componentele sale de asigurare a funcționării, va reprezenta, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.  

Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per ante-preșcolar, precum și pe baza costului standard per formațiune de studiu, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și aprobate prin hotărâre de Guvern.

Costul standard per elev pentru unitățile de învățământ defavorizate, stabilite anual prin ordin al ministrului educației, la propunerea CNFIP,  poate fi suplimentat cu 25%.  

Costul standard se suplimentează cu 25% pentru unitățile de învățământ care fac parte din consorții școlare sau consorții de învățământ dual, constituite din unități de învățământ din mediul urban și rural. 

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar, școlile din spital, înființate în cadrul instituțiilor de învățământ superior de medicină și farmacie, finanțarea pentru cheltuielile prevăzute la alin.(2) se asigură cel puțin la nivelul costului standard per ante-preșcolar / preșcolar / elev majorat cu 100% în baza contractului complementar. 

Pentru unitățile de învățământ preuniversitar în care sunt înscriși ante-preșcolari / preșcolari / elevi care beneficiază de nivelele de intervenție 1-2 se asigură o finanțare,  prin transferuri de la bugetul de stat, cel puțin la nivelul costului standard per ante-preșcolar / preșcolar / elev majorat cu 75%. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Programe, facilități și finanțare:

Digitalizarea în școli Programul “Școala după școală” Programul “Învățare remedială” Burse care contează Transport public gratuit Programe de reducere a abandonului școlar Programul “Masă Sănătoasă în școli”
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook