Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Unit\u0103\u021bi pilot de excelen\u021b\u0103",
  "title": "Unit\u0103\u021bi pilot de excelen\u021b\u0103",
  "content": "\u003Cp\u003EAbsolven\u021bii clasei a VIII-a vor putea fi înscri\u0219i în clasa a  IX-a, \u003Cstrong\u003Ef\u0103r\u0103 sus\u021binerea evalu\u0103rii na\u021bionale sau a concursului de admitere la colegiul na\u021bional\u003C\/strong\u003E \u0219i peste num\u0103rul maxim de elevi cuprins în acea forma\u021biune \/ clas\u0103, dac\u0103 au ob\u021binut, pe parcursul gimnaziului, \u003Cstrong\u003Epremiul I la etapa na\u021bional\u0103 a olimpiadelor \u0219colare\u003C\/strong\u003E organizate \u0219i finan\u021bate de Ministerul Educa\u021biei sau au ob\u021binut premiile I, II sau III la competi\u021bii interna\u021bionale recunoscute de Ministerul Educa\u021biei.\u003C\/p\u003E",
  "description": "\u00cen fiecare jude\u021b \u0219i \u00een municipiul Bucure\u0219ti, colegiile na\u021bionale vor putea func\u021biona ca unit\u0103\u021bi pilot de excelen\u021b\u0103. \u00cen unit\u0103\u021bile pilot \u00a0de excelen\u021b\u0103, se vor putea desf\u0103\u0219ura activit\u0103\u021bi suplimentare de \u00eenv\u0103\u021bare cu elevii capabili de \u00a0excelen\u021b\u0103.\u00a0",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/unitati-pilot-de-excelenta",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "unitati-pilot-de-excelenta"
  ],
  "id": "unitati-pilot-de-excelenta"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Unități pilot de excelență

În fiecare județ și în municipiul București, colegiile naționale vor putea funcționa ca unități pilot de excelență. În unitățile pilot  de excelență, se vor putea desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de  excelență. 

Absolvenții clasei a VIII-a vor putea fi înscriși în clasa a  IX-a, fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la colegiul național și peste numărul maxim de elevi cuprins în acea formațiune / clasă, dacă au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook