Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "\u0218coala din Spital",
  "title": "\u0218coala din Spital",
  "description": "Pentru copiii, pre\u0219colarii \u0219i elevii cu boli cronice sau cu alte boli sau afec\u021biuni, spitaliza\u021bi pentru o perioad\u0103 mai mare de 4 s\u0103pt\u0103m\u00e2ni, se organizeaz\u0103 \u201e\u0218coala din Spital\u201d, \u00een cadrul c\u0103reia procesul de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt se realizeaz\u0103 individual, \u00een grupe sau clase, \u00een cadrul unit\u0103\u021bii sanitare \u00een care ace\u0219tia sunt interna\u021bi.",
  "content": "\u003Cp\u003E\u0218coala din Spital va fi organizat\u0103 \u0219i va func\u021biona în cadrul universit\u0103\u021bilor de medicin\u0103 \u0219i farmacie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u0218coala din Spital înfiin\u021bat\u0103 în cadrul unei universit\u0103\u021bi de medicin\u0103 \u0219i farmacie poate asigura procesul instructiv-educativ pentru pre\u0219colarii \/ elevii din spitalele de pe raza teritorial\u0103 a acestora, pentru pre\u0219colarii \u0219i elevii din spitalele aflate în jude\u021be limitrofe, precum \u0219i pentru orice alt spital care solicit\u0103 asigurarea procesului educativ \u003Cstrong\u003Epentru copiii, pre\u0219colarii, elevii interna\u021bi pentru o perioad\u0103 mai mare de 4 s\u0103pt\u0103mâni\u003C\/strong\u003E, indiferent de num\u0103rul acestora.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EProcesul de înv\u0103\u021b\u0103mânt din cadrul acestora va putea fi desf\u0103\u0219urat de cadre didactice titulare în înv\u0103\u021b\u0103mânt, de cadre didactice membre ale \u003Cstrong\u003ECorpului Na\u021bional al Profesorilor pentru \u0218coala din Spital\u003C\/strong\u003E. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn cadrul \u0219colilor din spital vor putea fi desf\u0103\u0219urate, cu aprobarea medicului \u0219ef de sec\u021bie din spital \u0219i în regim de voluntariat, activit\u0103\u021bi educative \u0219i orice alte activit\u0103\u021bi extra-didactice. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/scoala-din-spital",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "scoala-din-spital"
  ],
  "id": "scoala-din-spital"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Școala din Spital

Pentru copiii, preșcolarii și elevii cu boli cronice sau cu alte boli sau afecțiuni, spitalizați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, se organizează „Școala din Spital”, în cadrul căreia procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați.

Școala din Spital va fi organizată și va funcționa în cadrul universităților de medicină și farmacie.

Școala din Spital înființată în cadrul unei universități de medicină și farmacie poate asigura procesul instructiv-educativ pentru preșcolarii / elevii din spitalele de pe raza teritorială a acestora, pentru preșcolarii și elevii din spitalele aflate în județe limitrofe, precum și pentru orice alt spital care solicită asigurarea procesului educativ pentru copiii, preșcolarii, elevii internați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, indiferent de numărul acestora.

Procesul de învățământ din cadrul acestora va putea fi desfășurat de cadre didactice titulare în învățământ, de cadre didactice membre ale Corpului Național al Profesorilor pentru Școala din Spital

În cadrul școlilor din spital vor putea fi desfășurate, cu aprobarea medicului șef de secție din spital și în regim de voluntariat, activități educative și orice alte activități extra-didactice. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook