Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Planurile-cadru \u0219i programele \u0219colare",
  "title": "Planurile-cadru \u0219i programele \u0219colare",
  "description": "Planurile-cadru \u0219i programele \u0219colare pentru discipline, precum \u0219i modulele de preg\u0103tire obligatorii din \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul preuniversitar vor fi elaborate de c\u0103tre institu\u021biile \u0219i organismele abilitate ale Ministerului Educa\u021biei \u0219i vor fi aprobate prin ordin al ministrului educa\u021biei.",
  "content": "\u003Cp\u003EProgramele \u0219colare stabilesc, pentru fiecare disciplin\u0103, domeniul de studiu \/ modulul de preg\u0103tire din planul de înv\u0103\u021b\u0103mânt, finalit\u0103\u021bile urm\u0103rite \u0219i eviden\u021biaz\u0103 \u003Cstrong\u003Econ\u021binuturile de ordin teoretic, experimental \u0219i aplicativ\u003C\/strong\u003E, oferind orient\u0103ri metodologice generale pentru realizarea \u0219i evaluarea acestora. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EProgramele \u0219colare pentru disciplinele, respectiv modulele de preg\u0103tire op\u021bionale se vor putea elabora \u0219i la nivelul unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt\u003C\/strong\u003E, prin consultarea, dup\u0103 caz, a consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a p\u0103rin\u021bilor, precum \u0219i a reprezentan\u021bilor comunit\u0103\u021bii locale sau a operatorilor economici cu care unitatea de înv\u0103\u021b\u0103mânt are rela\u021bii pentru preg\u0103tirea practic\u0103 a elevilor. Programele \u0219colare vor fi aprobate de consiliul de administra\u021bie al unit\u0103\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/planurile-cadru-si-programele-scolare",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "planurile-cadru-si-programele-scolare"
  ],
  "id": "planurile-cadru-si-programele-scolare"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Planurile-cadru și programele școlare

Planurile-cadru și programele școlare pentru discipline, precum și modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar vor fi elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației și vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației.

Programele școlare stabilesc, pentru fiecare disciplină, domeniul de studiu / modulul de pregătire din planul de învățământ, finalitățile urmărite și evidențiază conținuturile de ordin teoretic, experimental și aplicativ, oferind orientări metodologice generale pentru realizarea și evaluarea acestora. 

Programele școlare pentru disciplinele, respectiv modulele de pregătire opționale se vor putea elabora și la nivelul unităților de învățământ, prin consultarea, după caz, a consiliului profesoral, consiliului consultativ al elevilor, structurii asociative a părinților, precum și a reprezentanților comunității locale sau a operatorilor economici cu care unitatea de învățământ are relații pentru pregătirea practică a elevilor. Programele școlare vor fi aprobate de consiliul de administrație al unității de învățământ.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook