Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "\u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul secundar superior - liceal",
  "title": "\u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul secundar superior - liceal ",
  "description": "Noua organizare a liceelor va permite direc\u021bionarea mai atent structurat\u0103 c\u0103tre un parcurs profesional ulterior, \u00een locul unor direc\u021bii vagi cu prea pu\u021bine elemente distinctive. Ca noutate, posibilitatea transferului \u00eentre cele trei filiere ale acestui nivel de educa\u021bie va permite schimbarea parcursului educa\u021bional \u00een func\u021bie de evolu\u021bia elevului. ",
  "content": "\u003Cp\u003EAcesta se va derula în licee teoretice, licee voca\u021bionale \u0219i licee profesionale \u0219i cuprinde clasele a IX-a - a XII-a. În cadrul înv\u0103\u021b\u0103mântului liceal func\u021bioneaz\u0103 trei filiere distincte:  \u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Efiliera teoretic\u0103\u003C\/strong\u003E cu profilurile umanist \u0219i real;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Efiliera voca\u021bional\u0103\u003C\/strong\u003E cu profil militar, teologic, sportiv, artistic \u0219i pedagogic;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Efiliera profesional\u0103\u003C\/strong\u003E cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale \u0219i protec\u021bia mediului. \u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003EUnit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt liceal profesional se vor organiza cu o singur\u0103 filier\u0103 – filiera profesional\u0103 - \u0219i unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor, se pot organiza una sau mai multe calific\u0103ri profesionale sau specializ\u0103ri, conform legii. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUnit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt liceal teoretice vor putea include \u0219i clase din filiera voca\u021bional\u0103 \u0219i se vor organiza cu unul sau mai multe  profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calific\u0103ri profesionale sau specializ\u0103ri, conform legii. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EUnit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt liceal voca\u021bional vor putea include \u0219i clase din filiera teoretic\u0103 \u0219i se vor organiza cu unul sau mai multe profiluri. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EFiecare filier\u0103 are multiple specializ\u0103ri \u0219i activeaz\u0103 în contexte de înv\u0103\u021bare diverse, care s\u0103 stimuleze creativitatea, spiritul critic \u0219i dorin\u021ba de explorare a elevului. Filiera profesional\u0103 \u0219i filiera voca\u021bional\u0103 vor o orientare practic\u0103 \u0219i activit\u0103\u021bile de predare \/ înv\u0103\u021bare \/ evaluare se vor putea derula, par\u021bial, la poten\u021biali angajatori sau institu\u021bii relevante. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn educa\u021bia profesional\u0103 non-dual\u0103 \u0219i în cea voca\u021bional\u0103, procesul educa\u021bional se va derula atât în \u0219coal\u0103, cât \u0219i în spa\u021bii speciale de practic\u0103. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESe va reglementa transferul între cele trei filiere ale înv\u0103\u021b\u0103mântului secundar superior, în baza unor examene competitive, în func\u021bie de num\u0103rul de locuri existente, înainte de atingerea capacit\u0103\u021bii maxime de \u0219colarizare. Testele vor permite inclusiv schimbarea anului de studiu.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/invatamantul-secundar-superior-liceal",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "invatamantul-secundar-superior-liceal"
  ],
  "id": "invatamantul-secundar-superior-liceal"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Învățământul secundar superior - liceal

Noua organizare a liceelor va permite direcționarea mai atent structurată către un parcurs profesional ulterior, în locul unor direcții vagi cu prea puține elemente distinctive. Ca noutate, posibilitatea transferului între cele trei filiere ale acestui nivel de educație va permite schimbarea parcursului educațional în funcție de evoluția elevului.

Acesta se va derula în licee teoretice, licee vocaționale și licee profesionale și cuprinde clasele a IX-a - a XII-a. În cadrul învățământului liceal funcționează trei filiere distincte:  

 • filiera teoretică cu profilurile umanist și real;
 • filiera vocațională cu profil militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic;
 • filiera profesională cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale și protecția mediului. 

Unitățile de învățământ liceal profesional se vor organiza cu o singură filieră – filiera profesională - și unul sau mai multe profiluri. În cadrul profilurilor, se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii. 

Unitățile de învățământ liceal teoretice vor putea include și clase din filiera vocațională și se vor organiza cu unul sau mai multe  profiluri. În cadrul profilurilor se pot organiza una sau mai multe calificări profesionale sau specializări, conform legii. 

Unitățile de învățământ liceal vocațional vor putea include și clase din filiera teoretică și se vor organiza cu unul sau mai multe profiluri. 

Fiecare filieră are multiple specializări și activează în contexte de învățare diverse, care să stimuleze creativitatea, spiritul critic și dorința de explorare a elevului. Filiera profesională și filiera vocațională vor o orientare practică și activitățile de predare / învățare / evaluare se vor putea derula, parțial, la potențiali angajatori sau instituții relevante. 

În educația profesională non-duală și în cea vocațională, procesul educațional se va derula atât în școală, cât și în spații speciale de practică. 

Se va reglementa transferul între cele trei filiere ale învățământului secundar superior, în baza unor examene competitive, în funcție de numărul de locuri existente, înainte de atingerea capacității maxime de școlarizare. Testele vor permite inclusiv schimbarea anului de studiu.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook