Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Evaluarea periodic\u0103 a nivelului de alfabetizare func\u021bional\u0103",
  "title": "Evaluarea periodic\u0103 a nivelului de alfabetizare func\u021bional\u0103",
  "content": "\u003Cp\u003EEvalu\u0103rile vor fi realizate prin \u003Cstrong\u003EPlatforma na\u021bional\u0103 de alfabetizare func\u021bional\u0103\u003C\/strong\u003E care include teste realizate conform standardelor de alfabetizare func\u021bional\u0103, corelate cu profilul absolventului, pentru clasele de început de ciclu gimnazial \u0219i liceal, respectiv pentru clasele a V-a \u0219i a IX-a.  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ESe înfiin\u021beaz\u0103 \u003Cstrong\u003EProgramul na\u021bional de formare a cadrelor didactice\u003C\/strong\u003E în vederea cre\u0219terii nivelului de alfabetizare func\u021bional\u0103 a elevilor. Derularea Programului va fi reglementat\u0103 prin hot\u0103râre de Guvern ini\u021biat\u0103 de Ministerul Educa\u021biei, la propunerea CNFDCD (Centrul Na\u021bional de Formare \u0219i Dezvoltare în Cariera Didactic\u0103).  \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EElevul va deveni un adult care va lua decizii în mod autonom, pe baza abilit\u0103\u021bilor dobândite în diferite etape ale form\u0103rii sale educa\u021bionale. Aceste \u003Cstrong\u003Etrei seturi de competen\u021be\u003C\/strong\u003E se refer\u0103 la: \u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Erealizarea de conexiuni logice\u003C\/strong\u003E, extragerea ideilor principale \u0219i exprimarea unui punct de vedere (citirea \u0219i în\u021belegerea unui text scris),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ecapacitatea de a transpune informa\u021bia abstract\u0103\u003C\/strong\u003E în activit\u0103\u021bile cotidiene (alfabetizarea matematic\u0103),\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003E\u003Cstrong\u003Ecapacitatea de în\u021belege fenomenele din natur\u0103\u003C\/strong\u003E \u0219i de a lua decizii bazate pe date factuale (alfabetizarea \u0219tiin\u021bific\u0103).\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E",
  "description": "Nivelul de alfabetizare func\u021bional\u0103 al beneficiarilor primari ai educa\u021biei va fi evaluat periodic prin teste online, corespunz\u0103tor fiec\u0103rui nivel \u0219i fiec\u0103rei clase. \u00a0",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/evaluarea-periodica-a-nivelului-de-alfabetizare-functionala",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "evaluarea-periodica-a-nivelului-de-alfabetizare-functionala"
  ],
  "id": "evaluarea-periodica-a-nivelului-de-alfabetizare-functionala"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională

Nivelul de alfabetizare funcțională al beneficiarilor primari ai educației va fi evaluat periodic prin teste online, corespunzător fiecărui nivel și fiecărei clase.  

Evaluările vor fi realizate prin Platforma națională de alfabetizare funcțională care include teste realizate conform standardelor de alfabetizare funcțională, corelate cu profilul absolventului, pentru clasele de început de ciclu gimnazial și liceal, respectiv pentru clasele a V-a și a IX-a.  

Se înființează Programul național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Derularea Programului va fi reglementată prin hotărâre de Guvern inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFDCD (Centrul Național de Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică).  

Elevul va deveni un adult care va lua decizii în mod autonom, pe baza abilităților dobândite în diferite etape ale formării sale educaționale. Aceste trei seturi de competențe se referă la: 

 • realizarea de conexiuni logice, extragerea ideilor principale și exprimarea unui punct de vedere (citirea și înțelegerea unui text scris),
 • capacitatea de a transpune informația abstractă în activitățile cotidiene (alfabetizarea matematică),
 • capacitatea de înțelege fenomenele din natură și de a lua decizii bazate pe date factuale (alfabetizarea științifică).

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook