Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Evaluarea",
  "title": "Evaluarea personalizat\u0103 \u0219i continu\u0103",
  "description": "Renun\u021barea la uniformizare se va vedea \u00een evaluarea personalizat\u0103 \u0219i frecvent\u0103 a fiec\u0103rui elev, evaluare bazat\u0103 nu doar pe abilit\u0103\u021bile de \u00eenv\u0103\u021bare, dar \u0219i pe profilul \u0219i evolu\u021bia lui psiho-social\u0103.",
  "content": "\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EEvaluarea se centreaz\u0103 pe competen\u021be\u003C\/strong\u003E, ofer\u0103 feed-back real elevilor \u0219i st\u0103 la baza planurilor individuale de înv\u0103\u021bare. În acest scop, Centrul Na\u021bional pentru Curriculum \u0219i Evaluare va înfiin\u021ba o banc\u0103 de instrumente de evaluare unic\u0103, având func\u021bie orientativ\u0103 pentru evaluare. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELa finalul grupei mari a gr\u0103dini\u021bei, cadrul didactic care a asigurat educa\u021bia pre\u0219colarilor va întocmi un raport de evaluare a competen\u021belor cognitive, emo\u021bionale \u0219i sociale ale copilului. Activitatea didactic\u0103 pe parcursul clasei preg\u0103titoare \u021bine cont de constat\u0103rile raportului.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELa finalul clasei preg\u0103titoare \u0219i a clasei întâi, cadrul didactic responsabil va întocmi câte un raport descriptiv de evaluare a dezvolt\u0103rii fizice, socio-emo\u021bionale, cognitive, a limbajului \u0219i a comunic\u0103rii, a abilit\u0103\u021bilor de citit, scris \u0219i calcul matematic, precum \u0219i a dezvolt\u0103rii capacit\u0103\u021bilor \u0219i atitudinilor de înv\u0103\u021bare. \u003Cstrong\u003ERapoartele descriptive de evaluare\u003C\/strong\u003E includ o sec\u021biune care revine consilierului \u0219colar \u0219i sunt semnate \u0219i de c\u0103tre acesta. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ELa finalul claselor a II-a, a IV-a \u0219i a VI-a, elevii sus\u021bin \u003Cstrong\u003Eevalu\u0103ri na\u021bionale scrise, obligatorii: limb\u0103 \u0219i comunicare, matematic\u0103 \u0219i \u0219tiin\u021be\u003C\/strong\u003E, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educa\u021biei. Proba de limb\u0103 \u0219i comunicare cuprinde, pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorit\u0103\u021bilor na\u021bionale, \u0219i limba matern\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ERezultatele evalu\u0103rilor vor fi utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de înv\u0103\u021bare ale elevilor. \u003Cstrong\u003ERezultatele evalu\u0103rii \u0219i planurile individualizate de înv\u0103\u021bare se comunic\u0103 p\u0103rin\u021bilor \u0219i sunt incluse în portofoliul educa\u021bional al elevului. \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/evaluarea",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "evaluarea"
  ],
  "id": "evaluarea"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Evaluarea personalizată și continuă

Renunțarea la uniformizare se va vedea în evaluarea personalizată și frecventă a fiecărui elev, evaluare bazată nu doar pe abilitățile de învățare, dar și pe profilul și evoluția lui psiho-socială.

Evaluarea se centrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învățare. În acest scop, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare va înființa o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcție orientativă pentru evaluare. 

La finalul grupei mari a grădiniței, cadrul didactic care a asigurat educația preșcolarilor va întocmi un raport de evaluare a competențelor cognitive, emoționale și sociale ale copilului. Activitatea didactică pe parcursul clasei pregătitoare ține cont de constatările raportului.

La finalul clasei pregătitoare și a clasei întâi, cadrul didactic responsabil va întocmi câte un raport descriptiv de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, a abilităților de citit, scris și calcul matematic, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare. Rapoartele descriptive de evaluare includ o secțiune care revine consilierului școlar și sunt semnate și de către acesta. 

La finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, elevii susțin evaluări naționale scrise, obligatorii: limbă și comunicare, matematică și științe, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educației. Proba de limbă și comunicare cuprinde, pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale, și limba maternă.

Rezultatele evaluărilor vor fi utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților și sunt incluse în portofoliul educațional al elevului. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook