Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Educa\u021bia timpurie",
  "title": "Educa\u021bia timpurie",
  "description": "Copiii sunt preg\u0103ti\u021bi pentru via\u021ba \u00een comunitate \u0219i pentru interac\u021biunea cu \u0219coala, ca institu\u021bie. Va fi un sistem incluziv, bazat pe asisten\u021b\u0103, consiliere \u0219i cu standarde de calitate. ",
  "content": "\u003Cp\u003EEduca\u021bia timpurie devine un sistem integrat format din înv\u0103\u021b\u0103mântul ante-pre\u0219colar (3 luni-3 ani) \u0219i înv\u0103\u021b\u0103mântul pre\u0219colar (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mic\u0103, grupa mijlocie \u0219i grupa mare. \u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EEduca\u021bia timpurie se organizeaz\u0103 în cre\u0219e, gr\u0103dini\u021be \u0219i în centre de zi. \u003C\/strong\u003ECre\u0219ele fac parte din sistemul na\u021bional de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar \u0219i ofer\u0103 copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni \u0219i 3 ani servicii de educa\u021bie, îngrijire \u0219i supraveghere;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EEduca\u021bia timpurie devine un sistem incluziv, aceast\u0103 component\u0103 va fi asigurat\u0103 de \u003Cstrong\u003ECentrul Na\u021bional pentru Educa\u021bie Incluziv\u0103\u003C\/strong\u003E, cu atribu\u021bii în ceea ce prive\u0219te consilierea \u0219colar\u0103, asisten\u021ba educa\u021bional\u0103 \u0219i elaborarea standardelor de calitate;\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn localit\u0103\u021bile în care nu exist\u0103 cre\u0219e, gr\u0103dini\u021be sau centre de zi, se vor putea dezvolta servicii de educa\u021bie timpurie complementare de tip ludotec\u0103, grup de joac\u0103, gr\u0103dini\u021b\u0103 comunitar\u0103, care vor func\u021biona ca structuri ale unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt \u0219i centrelor de zi din localit\u0103\u021bi limitrofe.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/educa-ia-timpurie",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "educa-ia-timpurie"
  ],
  "id": "educa-ia-timpurie"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Educația timpurie

Copiii sunt pregătiți pentru viața în comunitate și pentru interacțiunea cu școala, ca instituție. Va fi un sistem incluziv, bazat pe asistență, consiliere și cu standarde de calitate.

Educația timpurie devine un sistem integrat format din învățământul ante-preșcolar (3 luni-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), ambele cuprinzând grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. 

Educația timpurie se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi. Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani servicii de educație, îngrijire și supraveghere;

Educația timpurie devine un sistem incluziv, această componentă va fi asigurată de Centrul Național pentru Educație Incluzivă, cu atribuții în ceea ce privește consilierea școlară, asistența educațională și elaborarea standardelor de calitate;

În localitățile în care nu există creșe, grădinițe sau centre de zi, se vor putea dezvolta servicii de educație timpurie complementare de tip ludotecă, grup de joacă, grădiniță comunitară, care vor funcționa ca structuri ale unităților de învățământ și centrelor de zi din localități limitrofe.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Învățământul secundar superior - liceal Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook