Partidul Național Liberal
{
  "parent": "organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "type": "page",
  "name": "Consor\u021biile \u0219colare \u0219i consor\u021biile de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt dual",
  "title": "Consor\u021biile \u0219colare \u0219i consor\u021biile de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt dual",
  "description": "Aceste noi forme de organizare permit o mai bun\u0103 administrare a resurselor pedagogice, la nivel de comunitate.",
  "content": "\u003Cp\u003EAutorit\u0103\u021bile administra\u021biei publice locale vor putea decide înfiin\u021barea consor\u021biilor \u0219colare. Consor\u021biile \u0219colare sunt parteneriate contractuale între unit\u0103\u021bile de înv\u0103\u021b\u0103mânt acreditate  care asigur\u0103:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eprioritate la  mobilitatea personalului între unit\u0103\u021bile membre ale consor\u021biului;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eutilizarea în comun a resurselor unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt din consor\u021biu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003El\u0103rgirea oportunit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021bare oferite elevilor \u0219i recunoa\u0219terea reciproc\u0103 a rezultatelor înv\u0103\u021b\u0103rii \u0219i evalu\u0103rii acestora.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ECadrul general pentru înfiin\u021barea, func\u021bionarea \u0219i desfiin\u021barea consor\u021biilor \u0219colare se va reglementa prin metodologie aprobat\u0103 prin ordin al ministrului educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EConsor\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt dual vor fi formate din cel pu\u021bin din urm\u0103toarele tipuri de entit\u0103\u021bi: licee profesionale de stat \u0219i\/sau particulare acreditate, institu\u021bii de înv\u0103\u021b\u0103mânt superior acreditate, autorit\u0103\u021bi publice locale \u0219i operatori economici. Consor\u021biul poate include \u0219i al\u021bi parteneri relevan\u021bi în domeniul preg\u0103tirii profesionale care pot sus\u021bine un ecosistem extins de formare dual\u0103.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EConsor\u021biile de înv\u0103\u021b\u0103mânt dual vor sta la baza dezvolt\u0103rii unor centre \/ campusuri profesionale integrate care deservesc înv\u0103\u021b\u0103mântul liceal dual \u0219i înv\u0103\u021b\u0103mântul universitar dual \u0219i care reprezint\u0103 parte a infrastructurii \u0219colare, infrastructurii universitare \u0219i infrastructurii operatorilor economici \u0219i a partenerilor pus\u0103 la dispozi\u021bia consor\u021biului pentru procesul de înv\u0103\u021b\u0103mânt, f\u0103r\u0103 scop patrimonial. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant\/consortiile-scolare-si-consortiile-de-invatamant-dual",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant",
    "consortiile-scolare-si-consortiile-de-invatamant-dual"
  ],
  "id": "consortiile-scolare-si-consortiile-de-invatamant-dual"
}
homeÎnvățământul preuniversitarOrganizarea sistemului de învățământ

Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual

Aceste noi forme de organizare permit o mai bună administrare a resurselor pedagogice, la nivel de comunitate.

Autoritățile administrației publice locale vor putea decide înființarea consorțiilor școlare. Consorțiile școlare sunt parteneriate contractuale între unitățile de învățământ acreditate  care asigură:

 • prioritate la  mobilitatea personalului între unitățile membre ale consorțiului;
 • utilizarea în comun a resurselor unităților de învățământ din consorțiu;
 • lărgirea oportunităților de învățare oferite elevilor și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării și evaluării acestora.

Cadrul general pentru înființarea, funcționarea și desființarea consorțiilor școlare se va reglementa prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației.

Consorțiile de învățământ dual vor fi formate din cel puțin din următoarele tipuri de entități: licee profesionale de stat și/sau particulare acreditate, instituții de învățământ superior acreditate, autorități publice locale și operatori economici. Consorțiul poate include și alți parteneri relevanți în domeniul pregătirii profesionale care pot susține un ecosistem extins de formare duală.

Consorțiile de învățământ dual vor sta la baza dezvoltării unor centre / campusuri profesionale integrate care deservesc învățământul liceal dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare și infrastructurii operatorilor economici și a partenerilor pusă la dispoziția consorțiului pentru procesul de învățământ, fără scop patrimonial. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Organizarea sistemului de învățământ:

Educația timpurie Învățământul secundar superior - liceal Educația specială și educația incluzivă Consilierul școlar va fi lângă elev Școala din Spital Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii Planurile-cadru și programele școlare Portofoliul personal Orientarea școlară Evaluarea personalizată și continuă Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a Examenul național de bacalaureat Unități pilot de excelență Programe pilot Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook