Partidul Național Liberal
{
  "parent": "preuniversitar",
  "type": "section",
  "name": "Organizarea sistemului de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt",
  "title": "Organizarea sistemului de \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt",
  "intro": "",
  "outro": "",
  "description": "Fiecare elev din \u00eenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2ntul rom\u00e2nesc trebuie s\u0103-\u0219i poat\u0103 atinge poten\u021bialul maxim \u0219i s\u0103 fie valorizat \u00een contexte sociale \u0219i de \u00eenv\u0103\u021bare c\u00e2t mai variate \u0219i c\u00e2t mai atractive. ",
  "pathkey": "preuniversitar\/organizarea-sistemului-de-invatamant",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "organizarea-sistemului-de-invatamant"
  ],
  "id": "organizarea-sistemului-de-invatamant"
}
homeÎnvățământul preuniversitar

Organizarea sistemului de învățământ

Fiecare elev din învățământul românesc trebuie să-și poată atinge potențialul maxim și să fie valorizat în contexte sociale și de învățare cât mai variate și cât mai atractive.

Educația timpurie

Copiii sunt pregătiți pentru viața în comunitate și pentru interacțiunea cu școala, ca instituție. Va fi un sistem incluziv, bazat pe asistență, consiliere și cu standarde de calitate.
✚ vezi detalii

Învățământul secundar superior - liceal

Noua organizare a liceelor va permite direcționarea mai atent structurată către un parcurs profesional ulterior, în locul unor direcții vagi cu prea puține elemente distinctive. Ca noutate, posibilitatea transferului între cele trei filiere ale acestui nivel de educație va permite schimbarea parcursului educațional în funcție de evoluția elevului.
✚ vezi detalii

Consorțiile școlare și consorțiile de învățământ dual

Aceste noi forme de organizare permit o mai bună administrare a resurselor pedagogice, la nivel de comunitate.
✚ vezi detalii

Educația specială și educația incluzivă

Atenție specială pentru cei cu nevoi speciale.
✚ vezi detalii

Consilierul școlar va fi lângă elev

În școli vor funcționa compartimentele de asistență psihopedagogică.
✚ vezi detalii

Școala din Spital

Pentru copiii, preșcolarii și elevii cu boli cronice sau cu alte boli sau afecțiuni, spitalizați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, se organizează „Școala din Spital”, în cadrul căreia procesul de învățământ se realizează individual, în grupe sau clase, în cadrul unității sanitare în care aceștia sunt internați.
✚ vezi detalii

Portofoliul educațional și curriculumul la decizia școlii

Procesul de educație va fi personalizat, la fel ca evaluarea elevilor. Se renunță la uniformizarea de tip sovietic și se revine la o educație personalizată.
✚ vezi detalii

Planurile-cadru și programele școlare

Planurile-cadru și programele școlare pentru discipline, precum și modulele de pregătire obligatorii din învățământul preuniversitar vor fi elaborate de către instituțiile și organismele abilitate ale Ministerului Educației și vor fi aprobate prin ordin al ministrului educației.
✚ vezi detalii

Portofoliul personal

Urmărirea traseului și a progresului elevului vor fi mai eficiente. Centralizarea acestor informații va face accesarea lor mai ușoară.
✚ vezi detalii

Orientarea școlară

La finalizarea clasei a  VIII-a, consilierul școlar și dirigintele vor avea obligația să emită o recomandare de încadrare în educația secundară superioară, având caracter de orientare școlară pentru fiecare elev în parte.
✚ vezi detalii

Evaluarea personalizată și continuă

Renunțarea la uniformizare se va vedea în evaluarea personalizată și frecventă a fiecărui elev, evaluare bazată nu doar pe abilitățile de învățare, dar și pe profilul și evoluția lui psiho-socială.
✚ vezi detalii

Evaluarea națională și Admiterea în clasa a IX-a

Unitățile de învățământ liceal cu statut de Colegiu național vor putea organiza concurs de admitere în clasa a IX-a învățământ liceal, pentru maximum 90% din numărul de locuri atribuite prin planul de școlarizare. Restul locurilor se vor ocupa prin repartiți[...]
✚ vezi detalii

Examenul național de bacalaureat

Examenul național de bacalaureat constă în susținerea următoarelor probe: A - proba scrisă de evaluare a competențelor la disciplinele cuprinse în trunchiul comun - probă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile și specializările; aceasta constă într-o pro[...]
✚ vezi detalii

Unități pilot de excelență

În fiecare județ și în municipiul București, colegiile naționale vor putea funcționa ca unități pilot de excelență. În unitățile pilot  de excelență, se vor putea desfășura activități suplimentare de învățare cu elevii capabili de  excelență. 
✚ vezi detalii

Programe pilot

Ministerul Educației va organiza la nivelul sistemului național de învățământ programe pilot. În unitățile pilot, organizate pentru pilotarea experimentală și de aplicație și pentru pilotarea unor modele noi sau alternative de educație, procesul de învățăm&acir[...]
✚ vezi detalii

Evaluarea periodică a nivelului de alfabetizare funcțională

Nivelul de alfabetizare funcțională al beneficiarilor primari ai educației va fi evaluat periodic prin teste online, corespunzător fiecărui nivel și fiecărei clase.  
✚ vezi detalii

Distribuie pagina:

Mai multe in Învățământul preuniversitar:

Statutul și cariera personalului didactic Arhitectura de sistem Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ Programe, facilități și finanțare
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook