Partidul Național Liberal
{
  "parent": "arhitectura-de-sistem",
  "type": "page",
  "name": "\u00cenfiin\u021barea Direc\u021biilor Jude\u021bene de \u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt Preuniversitar\/a Municipiului Bucure\u0219ti",
  "title": "\u00cenfiin\u021barea Direc\u021biilor Jude\u021bene de \u00cenv\u0103\u021b\u0103m\u00e2nt Preuniversitar\/a Municipiului Bucure\u0219ti",
  "content": "\u003Cp\u003EDirec\u021biile Jude\u021bene de Înv\u0103\u021b\u0103mânt Preuniversitar \/ a Municipiului Bucure\u0219ti vor fi servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educa\u021biei, cu personalitate juridic\u0103,  formate prin reorganizarea Inspectoratelor \u0218colare Jude\u021bene \/ Municipiului Bucure\u0219ti  \u0219i prin comasarea cu Centrele Jude\u021bene de Resurse \u0219i Asisten\u021b\u0103 Educa\u021bional\u0103 \/ Centrul Municipiului Bucure\u0219ti de Resurse \u0219i Asisten\u021b\u0103 Educa\u021bional\u0103, prin preluarea activit\u0103\u021bilor \u0219i structurilor de la aceste institu\u021bii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDJIP vor func\u021biona cu atribu\u021bii privind inspec\u021bia de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilit\u0103\u021bii personalului didactic, evolu\u021bia în carier\u0103 - gradele didactice \u0219i titlul didactic de profesor emerit \u0219i alte atribu\u021bii administrative privind organizarea procesului de înv\u0103\u021b\u0103mânt \u0219i sunt conduse de directori generali numi\u021bi prin ordin al ministrului educa\u021biei, în urma sus\u021binerii unui concurs de selec\u021bie. Directorul va încheia contract de management cu ministrul educa\u021biei pe perioada mandatului demnitarului. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/arhitectura-de-sistem\/infiintarea-directiilor-judetene-de-invatamant-preuniversitar-a-municipiului-bucuresti",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "arhitectura-de-sistem",
    "infiintarea-directiilor-judetene-de-invatamant-preuniversitar-a-municipiului-bucuresti"
  ],
  "id": "infiintarea-directiilor-judetene-de-invatamant-preuniversitar-a-municipiului-bucuresti"
}
homeÎnvățământul preuniversitarArhitectura de sistem

Înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar/a Municipiului București

Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar / a Municipiului București vor fi servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică,  formate prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare Județene / Municipiului București  și prin comasarea cu Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională / Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, prin preluarea activităților și structurilor de la aceste instituții.

DJIP vor funcționa cu atribuții privind inspecția de specialitate, organizarea de sistem, gestionarea mobilității personalului didactic, evoluția în carieră - gradele didactice și titlul didactic de profesor emerit și alte atribuții administrative privind organizarea procesului de învățământ și sunt conduse de directori generali numiți prin ordin al ministrului educației, în urma susținerii unui concurs de selecție. Directorul va încheia contract de management cu ministrul educației pe perioada mandatului demnitarului. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Arhitectura de sistem:

Înființarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare Înființarea Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității Înființarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică Înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutului pentru Științele Educației Înființarea Centrului Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual Înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook