Partidul Național Liberal
{
  "parent": "arhitectura-de-sistem",
  "type": "page",
  "name": "\u00cenfiin\u021barea Centrului Na\u021bional pentru Formare \u0219i Dezvoltare \u00een Cariera Didactic\u0103",
  "title": "\u00cenfiin\u021barea Centrului Na\u021bional pentru Formare \u0219i Dezvoltare \u00een Cariera Didactic\u0103",
  "content": "\u003Cp\u003ECentrul Na\u021bional pentru Formare \u0219i Dezvoltare în Cariera Didactic\u0103 va fi institu\u021bie public\u0103 de interes na\u021bional, finan\u021bat\u0103 de la bugetul de stat \u0219i din venituri proprii, în subordinea Ministerului Educa\u021biei \u0219i va avea ca scop:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eformarea continu\u0103 \u0219i asigurarea resurselor educa\u021bionale pentru întreg personalul din sistemul de educa\u021bie preuniversitar,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erealizarea cartografierii nevoilor, dezvoltarea curriculumului de formare,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eformarea formatorilor \u0219i corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu strategiile \u0219i politicile na\u021bionale \u0219i cu nevoile specifice comunit\u0103\u021bilor educa\u021bionale,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eorganizarea \u0219i furnizarea de formare continu\u0103 pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare \u0219i control, precum \u0219i pentru personalul didactic auxiliar din înv\u0103\u021b\u0103mântul preuniversitar.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Cp\u003ECNFDCD func\u021bioneaz\u0103 cu structuri teritoriale, cu personalitate juridic\u0103, constituite la nivel jude\u021bean, prin reorganizarea Caselor Corpului Didactic \u0219i preluarea activit\u0103\u021bilor \u0219i structurilor acestor institu\u021bii, prin ordin al ministrului educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOrganizarea \u0219i func\u021bionarea CNDCD se aprob\u0103 prin ordin al ministrului educa\u021biei în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. \u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/arhitectura-de-sistem\/infiintarea-centrului-national-pentru-formare-si-dezvoltare-in-cariera-didactica",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "arhitectura-de-sistem",
    "infiintarea-centrului-national-pentru-formare-si-dezvoltare-in-cariera-didactica"
  ],
  "id": "infiintarea-centrului-national-pentru-formare-si-dezvoltare-in-cariera-didactica"
}
homeÎnvățământul preuniversitarArhitectura de sistem

Înființarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică

Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică va fi instituție publică de interes național, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în subordinea Ministerului Educației și va avea ca scop:

 • formarea continuă și asigurarea resurselor educaționale pentru întreg personalul din sistemul de educație preuniversitar,
 • realizarea cartografierii nevoilor, dezvoltarea curriculumului de formare,
 • formarea formatorilor și corelarea acestora cu sistemul de evaluare a cadrelor didactice, cu strategiile și politicile naționale și cu nevoile specifice comunităților educaționale,
 • organizarea și furnizarea de formare continuă pentru personalul didactic, de conducere, îndrumare și control, precum și pentru personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar.

CNFDCD funcționează cu structuri teritoriale, cu personalitate juridică, constituite la nivel județean, prin reorganizarea Caselor Corpului Didactic și preluarea activităților și structurilor acestor instituții, prin ordin al ministrului educației.

Organizarea și funcționarea CNDCD se aprobă prin ordin al ministrului educației în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Arhitectura de sistem:

Înființarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare Înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar/a Municipiului București Înființarea Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității Înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutului pentru Științele Educației Înființarea Centrului Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual Înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook