Partidul Național Liberal
{
  "parent": "arhitectura-de-sistem",
  "type": "page",
  "name": "\u00cenfiin\u021barea Autorit\u0103\u021bii Na\u021bionale pentru Inspec\u021bie \u0218colar\u0103 si Asigurarea Calit\u0103\u021bii",
  "title": "\u00cenfiin\u021barea Autorit\u0103\u021bii Na\u021bionale pentru Inspec\u021bie \u0218colar\u0103 si Asigurarea Calit\u0103\u021bii",
  "content": "\u003Cp\u003EAutoritatea Na\u021bional\u0103 pentru Inspec\u021bie \u0218colar\u0103 \u0219i Asigurarea Calit\u0103\u021bii va fi o institu\u021bie public\u0103 de interes na\u021bional, cu personalitate juridic\u0103, aflat\u0103 în subordinea Ministerului Educa\u021biei,  finan\u021bat\u0103 integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educa\u021biei.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EÎn cadrul Autorit\u0103\u021bii va func\u021biona \u003Cstrong\u003EComisia Na\u021bional\u0103 pentru Inspec\u021bie \u0218colar\u0103\u003C\/strong\u003E cu prerogative de verificare a respect\u0103rii normelor de etic\u0103 \u0219i deontologie profesional\u0103  de c\u0103tre cadrele didactice.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EAutoritatea va fi condus\u0103 de un Pre\u0219edinte cu rang de secretar de stat \u0219i va avea urm\u0103toarele atribu\u021bii principale: inspec\u021bia \u0219colar\u0103 general\u0103 a unit\u0103\u021bilor de înv\u0103\u021b\u0103mânt preuniversitar, inspec\u021bia tematic\u0103 \u0219i evaluarea calit\u0103\u021bii, asigurarea respect\u0103rii normelor de etic\u0103 \u0219i realizarea procesul de evaluare a calit\u0103\u021bii.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPersonalul Autorit\u0103\u021bii va fi format din personal de specialitate, inspectori \u0219colari care au gradul didactic I \u0219i personal contractual.\u003C\/p\u003E",
  "pathkey": "preuniversitar\/arhitectura-de-sistem\/infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-inspectie-scolara-si-asigurarea-calitatii",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "arhitectura-de-sistem",
    "infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-inspectie-scolara-si-asigurarea-calitatii"
  ],
  "id": "infiintarea-autoritatii-nationale-pentru-inspectie-scolara-si-asigurarea-calitatii"
}
homeÎnvățământul preuniversitarArhitectura de sistem

Înființarea Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității

Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității va fi o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației,  finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației.

În cadrul Autorității va funcționa Comisia Națională pentru Inspecție Școlară cu prerogative de verificare a respectării normelor de etică și deontologie profesională  de către cadrele didactice.

Autoritatea va fi condusă de un Președinte cu rang de secretar de stat și va avea următoarele atribuții principale: inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar, inspecția tematică și evaluarea calității, asigurarea respectării normelor de etică și realizarea procesul de evaluare a calității.

Personalul Autorității va fi format din personal de specialitate, inspectori școlari care au gradul didactic I și personal contractual.

Vrem să știm părerea ta!

Lasă-ne și un mesaj cu eventuale sugestii de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună, așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant. Îți mulțumim!

total impotriva
impotriva
neutru
de acord
total de acord

Distribuie pagina:

Mai multe in Arhitectura de sistem:

Înființarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare Înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar/a Municipiului București Înființarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică Înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutului pentru Științele Educației Înființarea Centrului Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual Înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook