Partidul Național Liberal
{
  "parent": "preuniversitar",
  "type": "section",
  "name": "Arhitectura de sistem",
  "title": "Arhitectura de sistem",
  "intro": "",
  "description": "Avem nevoie de un sistem administrativ actual \u0219i flexibil, format din institu\u021bii eficiente care vor asigura modelarea elementelor de proces educa\u021bional \u0219i o dezvoltare eficient\u0103 a carierei didactice. \u00a0",
  "pathkey": "preuniversitar\/arhitectura-de-sistem",
  "path": [
    "preuniversitar",
    "arhitectura-de-sistem"
  ],
  "id": "arhitectura-de-sistem"
}
homeÎnvățământul preuniversitar

Arhitectura de sistem

Avem nevoie de un sistem administrativ actual și flexibil, format din instituții eficiente care vor asigura modelarea elementelor de proces educațional și o dezvoltare eficientă a carierei didactice.  

Înființarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare

Unitatea Executivă pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare va fi o instituție publică cu personalitate juridică, cu finanțare de la bugetul de stat și din venituri proprii, cu responsabilități în: formarea utilizatorilor de tehnologie digitală din sis[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Direcțiilor Județene de Învățământ Preuniversitar/a Municipiului București

Direcțiile Județene de Învățământ Preuniversitar / a Municipiului București vor fi servicii publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică,  formate prin reorganizarea Inspectoratelor Școlare Județene / Municipiului Bucur[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Autorității Naționale pentru Inspecție Școlară si Asigurarea Calității

Autoritatea Națională pentru Inspecție Școlară și Asigurarea Calității va fi o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Educației,  finanțată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației. &[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică

Centrul Național pentru Formare și Dezvoltare în Cariera Didactică va fi instituție publică de interes național, finanțată de la bugetul de stat și din venituri proprii, în subordinea Ministerului Educației și va avea ca scop: formarea continuă și asigurarea resurselor educ[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutului pentru Științele Educației

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și Institutul pentru Științele Educației se vor înființa prin preluarea activității și structurilor specializate de la Centrul Național pentru Politici și Evaluare în Educație, care se desființează. Ambele instituții vor avea[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Centrului Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual

Centrul Național pentru Învățământ Profesional și Profesional Dual va funcționa ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, instituție publică cu personalitate juridică prin reorganizarea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului[...]
✚ vezi detalii

Înființarea Centrului Național pentru Educație Incluzivă

Centrul Național pentru Educație Incluzivă va fi o instituție publică, de interes național, în subordinea Ministerului Educației, cu personalitate juridică, cu buget propriu de venituri și cheltuieli, finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul de stat.[...]
✚ vezi detalii

Distribuie pagina:

Mai multe in Învățământul preuniversitar:

Organizarea sistemului de învățământ Statutul și cariera personalului didactic Reforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământ Programe, facilități și finanțare
© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook