Partidul Național Liberal
{
  "title": "Legile educa\u021biei - consultare public\u0103 PNL",
  "type": "homepage",
  "parent": "",
  "description": "M\u0103surile cuprinse \u00een noile legi ale educa\u021biei sunt \u003Cu\u003Erezultatul celei mai ample consult\u0103ri na\u021bionale din domeniu\u003C\/u\u003E \u0219i reprezint\u0103 funda\u021bia primei reforme autentice a sistemului educa\u021bional din Rom\u00e2nia. ",
  "intro": "\u003Cp\u003EPeste 10.000 de speciali\u0219ti au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit s\u0103 duc\u0103 educa\u021bia din România la un nou nivel – mai eficient\u0103, mai accesibil\u0103, mai flexibil\u0103, mai incluziv\u0103, mai bine pliat\u0103 pe cerin\u021bele pie\u021bei, dar \u0219i pe nevoile elevilor, studen\u021bilor, ale p\u0103rin\u021bilor \u0219i profesorilor.\u003C\/p\u003E",
  "content": "\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERomânia are nevoie ACUM de reforma sistemului de educa\u021bie.\u003C\/strong\u003E Ve\u0219nicele amân\u0103ri, lipsa consult\u0103rii beneficiarilor \u0219i a societ\u0103\u021bii, lipsa unei viziuni \u0219i a unei strategii pe termen lung, lucrurile începute \u0219i neterminate, toate au afectat, în timp, calitatea actului educa\u021bional \u0219i rezultatele în înv\u0103\u021b\u0103mântul românesc. Avem acum \u0219ansa de a reconstrui pe principii solide, s\u0103n\u0103toase, în acord cu problemele \u0219i nevoile celor direct implica\u021bi, în acord cu vremurile pe care le tr\u0103im, în acord cu nevoia României de a avea genera\u021bii de tineri bine preg\u0103ti\u021bi.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003EVezi principalele modific\u0103ri pe care le aduc noile legi ale educa\u021biei \u0219i spune-\u021bi p\u0103rerea:\u003C\/h2\u003E",
  "pathkey": "",
  "path": [
    ""
  ],
  "id": "\/"
}

Legile educației - consultare publică PNL

Măsurile cuprinse în noile legi ale educației sunt rezultatul celei mai ample consultări naționale din domeniu și reprezintă fundația primei reforme autentice a sistemului educațional din România.

Peste 10.000 de specialiști au lucrat în ultimii ani pentru a crea un cadru menit să ducă educația din România la un nou nivel – mai eficientă, mai accesibilă, mai flexibilă, mai incluzivă, mai bine pliată pe cerințele pieței, dar și pe nevoile elevilor, studenților, ale părinților și profesorilor.

România are nevoie ACUM de reforma sistemului de educație. Veșnicele amânări, lipsa consultării beneficiarilor și a societății, lipsa unei viziuni și a unei strategii pe termen lung, lucrurile începute și neterminate, toate au afectat, în timp, calitatea actului educațional și rezultatele în învățământul românesc. Avem acum șansa de a reconstrui pe principii solide, sănătoase, în acord cu problemele și nevoile celor direct implicați, în acord cu vremurile pe care le trăim, în acord cu nevoia României de a avea generații de tineri bine pregătiți.

Vezi principalele modificări pe care le aduc noile legi ale educației și spune-ți părerea:

Învățământul preuniversitar +5

Prin noile legi, școala va modela dezvoltarea individuală, în funcție de capacitățile și aptitudinile elevului, va personaliza procesul de învățare și va forma și stimula mai bine profesorii.

Organizarea sistemului de învățământStatutul și cariera personalului didacticArhitectura de sistemReforma managementului și guvernanță în unitățile de învățământPrograme, facilități și finanțare

Învățământul universitar +3

Se reglează procese importante din activitatea universităților, iar cercetarea va deveni o componentă esențială a mediului universitar. Noile legi pun un accent deosebit pe digitalizare.

Studenți, profesori, universitățiPrograme noi, cadru legal și finanțareFlexibilitate și integrare

De ce este nevoie de schimbarea legilor educației?

Pentru că sistemul actual este unul învechit care nu mai produce efectele dorite. Societatea evoluează constant, iar sistemul educațional trebuie să țină pasul. E nevoie de o viziune integrată și un sistem performant, care dă premisele unor viitoare generații mai bine pregătite.
✚ vezi detalii

Distribuie pagina:

© 2022 Partidul Național Liberal.
Mai multe pe PNL.ro si pe pagina noastra de Facebook